Scholingen CPOW Purmerend

Binnen CPOW worden de scholen gefaciliteerd om optimaal gebruik te maken van ParnasSys. Om ParnasSys op een efficiënte manier in te gaan zetten zullen we de groepskaart een prominente plaats geven. Het doel van deze bijeenkomsten is minder administratieve belasting en meer overzicht. We willen de reeds gevoerde administratie keer op keer intern en extern kunnen gebruiken. Om dit te bereiken werken we in 4 fases.

Fase 0

CPOW vaardigt 6-10 personen af die onder begeleiding van de ParnasSys Academie een inrichtingsdocument schrijven. Hierin beschrijven we de gewenste manier om ParnasSys zo in te richten dat de schooltaal en de taal van de externen met elkaar overeen komen. Door deze inrichting is het mogelijk om de reeds gevoerde administratie keer op keer te gebruiken voor de interne en externe ondersteuningsstructuur (SWV) of overdracht naar anderen.

Dit document wordt teruggekoppeld aan alle directeuren van CPOW en indien nodig aangepast.

Fase 1

Iedere school vaardigt de directeur, één intern begeleider en één ICT-vaardige collega af om in één dagdeel de afgesproken inrichting in ParnasSys te verwerken.

Fase 2

We spreken met iedere school via een online bijeenkomst via Teams. We bespreken de openstaande punten vanuit het inrichtingsdagdeel en stemmen samen de teamtraining af.

Fase 3

Iedere school krijgt een teamtraining van een dagdeel. In deze teamtraining leren we de leerkrachten op de juiste manier omgaan met ParnasSys, zodat we met elkaar werken aan minder administratie en meer overzicht. De volgende scholen selecteren twee traininingsmomenten (Toermalijn, Trimaran, Klim op en Marimba). De andere scholen selecteren één moment voor een teamtraining.

We willen je vragen om je hieronder in te schrijven (graag voor alle stappen aanmelden).

Inschrijven

Tijdens het inschrijven moet u in verschillende stappen uw voorkeur doorgeven.

In stap 1 kies je een inrichtingsmoment (iedere school kan 1 moment kiezen).

In stap 2 kies je één moment voor een online bijeenkomst via Teams van 1.5 uur. Iedere school kan zich voor één moment inschrijven. De collega die zich aanmeldt ontvangt de uitnodiging voor de teamsbijeenkomst. We willen deze collega vragen de link intern te delen met de andere personen die bij de inrichtingsbijeenkomst aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst lossen we de openstaande vragen op en kijken we samen vooruit naar de teamtraining om deze op jullie wensen aan te passen.

In stap 3 kiest je een moment voor een teamtraining. Iedere school kiest één moment m.u.v. Toermalijn, Trimaran, Klim op en Marimba. Voor deze grote scholen wordt het team gesplitst.

Zij doorlopen het aanmeldproces dus twee keer en vullen bij stap 1 en stap 2 de optie in 'Ik heb me al aangemeld voor deze stap'. Bij stap 3 kiezen ze vervolgens een tweede datum.

De onderwijsadviseurs

Herbert Schaap

Projecteider en eerste aanspreekpunt ParnasSys

Doreanne Tigchelaar

Onderwijsadviseur

Schrijf je hieronder in.

Kies hieronder één datum voor het inrichtingsmoment, één moment voor de teams-afspraak en één datum voor de teamtraining (m.u.v. de grote scholen), vul je gegevens in en klik op 'Versturen'.

Stap 1: Inrichtingsmoment

00:00 - 23:45

  • (nog 1 plek beschikbaar)

Stap 2: Online bijeenkomst

00:00 - 23:45

  • (nog 1 plek beschikbaar)

Stap 3: Teamtraining

09:00 - 17:00

  • (nog 1 plek beschikbaar)

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.