Scholing OPP in ParnasSys

Binnen SWV Brabantse Wal gaan we de komende periode ParnasSys nog beter gebruiken en toewerken naar minder administratieve belasting en meer overzicht. Zo gaan we ervoor zorgen dat het ontwikkelingsperspectief automatisch uit ParnasSys gegenereerd kan worden.

 

Het uitgangspunt: We hebben al langere tijd op het wensenlijstje staan het OPP te genereren vanuit ParnasSys om daarmee een einde te maken aan het uploaden van een samengesteld groeidocument. We benutten keer op keer dezelfde administratie. Dit levert aanmerkelijk minder werkdruk op qua administratieve belasting en helpt de leerkracht en intern begeleider om de groep en de leerling goed in beeld te hebben, wat de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloedt.

Op dit moment kost het invullen van documenten vaak extra tijd van zowel de ib’er als de leerkracht.
Omdat u werkdruk en administratieve last wil verminderen onderzoeken we alternatieve wegen om wel dezelfde gewenste kwalitatieve doelen te behalen, maar via efficiëntere wegen te handelen.

We willen de informatie die is vastgelegd in de basisondersteuning kunnen gebruiken om op te schalen naar een extra vorm van ondersteuning zonder informatie opnieuw te moeten vastleggen. Heel concreet: kunnen we intern (op school) en extern (SWV, VO scholen) werken zonder extra formulieren en het ontwikkelingsperspectief van Brabantse Wal uit ParnasSys halen?

Stap 1: Klankbordgroep

In de voorbereiding denkt de Klankbordgroep na over de regionale taal die we binnen ParnasSys willen gebruiken en leggen deze taal vast in het ‘inrichtingsdocument’. Dit gebeurt op 12 mei 2022.

Als dit inrichtingsdocument is vastgesteld nodigen we de scholen uit om zich aan te melden voor 1 inrichtingsbijeenkomst per school. Dit kan in de zomer of in de winter. (Stap 2).

Stap 2: Inrichtingsbijeenkomsten

Tijdens dit dagdeel richten we ParnasSys in, conform het eerder opgestelde inrichtingsdocument. We leren de deelnemers (ib’er, locatieleider en evt. een ICT-vaardige leerkracht) de specifieke beheersonderdelen m.b.t. het leerlingvolgsysteem uit ParnasSys te gebruiken, die niet aan de orde komen op de teamscholing. Er worden acht momenten gepland om de scholen te helpen bij de inrichting. U kiest daarvan één moment. Ook zorgen we ervoor dat oude LAS en LVS data bewaard worden en de school correct is ingericht conform de eisen van de AVG.

Er is een maximum aantal scholen per bijeenkomst. Het kan dus voorkomen dat een gewenste datum al bezet is.

Let er daarnaast op dat wanneer u in deze stap kiest voor een bijeenkomst in de zomer, u geen teamtraining in de winter kunt kiezen.

Tot slot: per school meldt één iemand zich aan.

Uitvoerdatum

4 bijeenkomsten rond zomer (tranche 1)

 • 20 juni van 9.00-12.00 uur
 • 20 juni van 13.00-16.00 uur
 • 4 juli van 9.00-12.00 uur
 • 4 juli van 13.00-16.00 uur

4 bijeenkomsten rond winter (tranche 2)

 • 13 december van 9.00-12.00 uur
 • 13 december van 13.00-16.00 uur
 • 20 december van 9.00-12.00 uur
 • 20 december van 13.00-16.00 uur
Locatie

Zalencentrum De Raaijberg, Bergen op Zoom

Uitvoerder

Herbert Schaap

 

Stap 3: Teamtraining

Zo snel mogelijk na de herinrichting plannen we een studiedagdeel op uw school. Tijdens dit dagdeel spreken we met de leerkrachten door over de mogelijkheden van ParnasSys om toe te werken naar minder administratieve belasting en meer overzicht. We zetten daarvoor tijdens deze training de groepskaart centraal.
We kijken naar de juiste manier van dossiervorming en onderzoeken ieders taak binnen de school. Wat kunnen we van de administratieve kracht verwachten, wat is de taak van de voorschoolscoordinator, de leerkracht en directeur?

U kiest één moment waarop de teamtraingin op uw school georganiseerd kan worden. Heeft u bij Stap 2 gekozen voor de zomertranche, kies die hier dan ook en vice versa.

 

42x op schoollocatie (alle aanwezigen hebben beschikking over device en er is een presentatiemiddel beschikbaar).

Uitvoerdatum zomer

22x tranche 1 (zomer)

 • 31 augustus van 9.00-12.00 uur (4 scholen)
 • 31 augustus van 13.00-16.00 uur (4 scholen)
 • 1 september van 9.00-12.00 uur (4 scholen)
 • 1 september van 13.00-16.00 uur (4 scholen)
 • 2 september van 9.00-12.00 uur (3 scholen)
 • 2 september van 13.00-16.00 uur (3 scholen)
Uitvoerdatum winter

20x tranche 2 (winter)

 • 11 januari van 9.00-12.00 uur (4 scholen)
 • 11 januari van 13.00-16.00 uur (4 scholen)
 • 12 januari van 9.00-12.00 uur (3 scholen)
 • 12 januari van 13.00-16.00 uur (3 scholen)
 • 13 januari van 9.00-12.00 uur (3 scholen)
 • 13 januari van 13.00-16.00 uur (3 scholen)

 

Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Meld je hieronder per school één keer aan voor Stap 2 (de inrichting) en Stap 3 (de teamtraining). Let erop dat de juiste collega’s naar Stap 2 komen en dat je beide stappen zet óf in de Zomer óf in de Winter!

Stap 2: inrichtingsmoment

09:00 - 16:00

 • (nog 1 plek beschikbaar)
 • (nog 1 plek beschikbaar)
 • (nog 1 plek beschikbaar)
 • (nog 1 plek beschikbaar)

Stap 3: Teamtraining

09:00 - 16:00

 • (nog 1 plek beschikbaar)
 • (nog 1 plek beschikbaar)
 • (nog 1 plek beschikbaar)
 • (nog 1 plek beschikbaar)

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.