Scholingen SWV primair onderwijs Amsterdam-Diemen

Binnen Amsterdam hebben de scholen de mogelijkheid om met behulp van ParnasSys de ondersteuningsaanvragen bij een lokaal steunpunt Passend Onderwijs of toelaatbaarheidsverklaringen bij het samenwerkingsverband aan te vragen.

De aanvragen komen vanuit ParnasSys op een veilige manier in het programma Kindkans. Om dit ook efficiënt te doen is het nodig dat op de scholen op een effectieve manier gebruik wordt gemaakt van ParnasSys. Wanneer we dat doen zullen de leerkrachten en interne begeleiders ervaren dat deze werkwijze werkdruk verlagend werkt vanwege het feit dat het leerlingdossier, opgebouwd in ParnasSys, daarna ook kan worden gebruikt in Kindkans zodat anderen onderdelen van datzelfde dossier kunnen gebruiken voor het bepalen van goede ondersteuning. En dat zonder gegevens over te typen!

Kern:

Het samenwerkingsverband Amsterdam – Diemen heeft ervoor gekozen om de scholen te ondersteunen voor het juiste gebruik van ParnasSys en Kindkans. Dit doet het samenwerkingsverband door de scholen een scholingsdag aan te bieden waarin ervaren onderwijsadviseurs helpen om de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief in ParnasSys goed in te richten zodat het samenwerkingsverband kwalitatieve dossiers blijft ontvangen bij aanvragen voor ondersteuning. Daarnaast wil het samenwerkingsverband dat de leerkrachten op de scholen leren goed te werken met de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief in ParnasSys. Als laatste wil het samenwerkingsverband dat op de scholen de mogelijkheden van Kindkans bekend zijn zodat scholen ook zelfstandig Kindkans kunnen gebruiken voor het uitwisselen van informatie met derden op een veilige manier.

De werkwijze:

Er komt een adviseur een hele dag op de school. U heeft via deze website de mogelijkheid om een dag te kiezen in combinatie met de adviseur die heeft aangegeven die dag te kunnen. De dag begint met een gesprek met de schoolleiding en de interne begeleiding over de kaders die belangrijk zijn voor de school die moeten worden meegenomen in de inrichting. Daarna zal de adviseur de interne begeleider leren hoe de groepskaart en het ontwikkelingsperpectief het beste kan worden ingericht. Ook zullen de mogelijkheden van Kindkans worden aangeleerd. Na deze scholing zal de adviseur de leerkrachten gaan scholen in een teamscholing waarbij de leerkrachten wordt geleerd hoe de groepskaart moet worden gevuld zodat het goede dossier wordt opgebouwd.

Programma

We zullen van 9.00-17.00 (ook afhankelijk van schooltijdenmodel) met elkaar aan de slag gaan. We verwachten deze dag in ieder geval de intern begeleider(s) die aansluiten. We raden aan om ook een ict-vaardige leerkracht deze dag mee te laten doen. De opzet van deze dag:

 9.00- 9.15:


9.15-10.15:


10.15-10.30:

10.30-12.00:

12.00-12.45:

12.45-13.30:


13.30-14.30:14.30-15.00:

15.00-16.30:

Korte inventarisatie van huidig ParnasSys gebruik

Presentatie: Groepskaart in optimaal gebruik, doel van deze dag

Pauze

Herinrichting ParnasSys

Pauze

Per deelnemer 1 actueel leerlingdossier in ParnasSys invoeren

Diverse overzichten leren maken en plaatsen in leerlingmap (OP, OPP, Notities, LVS, ZIEN, Overig)

Demonstratie uitwisselen KindKans

Teampresentatie i.c.m. implementatieplan (tijdpad) en verwachtingen

De onderwijsadviseurs

Herbert Schaap

Projecteider en eerste aanspreekpunt ParnasSys

Fred Butje

Freelance onderwijsadviseur

Erwin Dekker

Freelance onderwijsadviseur

Bart Vollmuller

Projectleider en eerste aanspreekpunt Kindkans

Doreanne Tigchelaar

Onderwijsadviseur

Doreanne Tigchelaar

Kies hier een datum!

Kies hieronder één datum waarop je een scholing wilt ontvangen, vul je gegevens in en klik op 'Versturen'.

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.