Scholingen SWV PO Amsterdam-diemen 2021-2022

Ook in Amsterdam ondersteunt ParnasSys scholen in het onderwijskundig proces. Dit gebeurt binnen de groep voor de leerkracht en middels sublesgroepen voor de intern begeleider, de leerkracht van een plusgroep of de onderwijsassistent. Zo helpt ParnasSys om groepen en leerlingen via de groepskaart goed in beeld te hebben en de best mogelijke pedagogische en didactische keuzes te maken. Wanneer de school ondersteuning nodig heeft van externe partijen kunnen we de eerder gevoerde administratie blijven gebruiken. Via Kindkans wisselen we de informatie veilig en efficiënt uit met externen, zodat er geen dubbele administratie gevoerd hoeft te worden.

In de achterliggende jaren is uw ParnasSys omgeving zo ingericht dat deze overeenkomt met de afspraken binnen Amsterdam. Daardoor kunt u binnen enkele minuten een TLV aanvragen bij het Samenwerkingsverband, ondersteuning organiseren binnen uw steunpunt of in overleg gaan met een expert om zo samen het onderwijs passend te maken.

In schooljaar 2021-2022 biedt SWV Amsterdam-Diemen verschillende trainingen aan waar u zich voor kunt inschrijven. Zo ondersteunen we de nieuwe leerkrachten, intern begeleiders en directeuren om kennis te nemen van deze werkwijze en samen te werken aan minder administratie en meer overzicht.

Er worden komend schooljaar drie trainingen aangeboden:

Training 1: Update groepskaart en Kindkans

Bent u een nieuwe leerkracht, intern begeleider of directeur op een school binnen Amsterdam-Diemen? We vragen u dan zich aan te melden voor de training Groepskaart en Kindkans.
In deze training stellen we de groepskaart centraal en leren we de deelnemers hoe ParnasSys kan helpen aan minder administratieve belasting en meer overzicht. Ook leggen we hier de afspraken uit die Amsterdam-breed zijn gemaakt. Aan het einde van deze training besteden we aandacht aan Kindkans. Kindkans zorgt ervoor dat de gevoerde administratie AVG-proof binnen enkele minuten bij een externe partij terecht kan komen. Dus zonder extra administratie snel de passende ondersteuning geregeld kan worden.

De doelen voor de scholing:

 • We leren de groepskaart kennen en gebruiken.
 • We leren op een juiste wijze het dossier te bouwen zodat dit dossier intern en extern benut kan worden.
 • We leren de belangrijkste overzichten in ParnasSys op te vragen en deze te interpreteren.
 • In de bijeenkomsten van intern begeleiders leren we hen te werken met Kindkans.

Inschrijfopties:
Per dag 2 momenten (9-12 uur en van 13-16 uur)

 • Maandag 11 april 2022 
 • Vrijdag 20 mei 2022 (Altra College Zuidoost, Kortvoort 60, Amsterdam Zuidoost)
 • woensdag 15 juni 2022 (Altra College Zuidoost, Kortvoort 60, Amsterdam Zuidoost)

Klik hier om je in te schrijven voor Training 1!

Training 2: Als administratieve kracht ParnasSys optimaal inzetten

De administratieve kracht speelt vanaf het moment van inschrijving een belangrijke rol. De administratieve kracht kan, door op de juiste plaats de informatie te verwerken een enorme rol spelen in verlichten van administratieve belasting voor leerkracht en intern begeleider. Ook zorgt deze collega voor de juiste AVG instellingen die binnen het schoolbestuur zijn afgesproken.


Door de afgesproken jaarlijkse controles goed uit te voeren, blijft het LAS actueel en zijn alle losse lijstjes de school uit, kunnen de gewenste overzichten gemaakt worden en kan er snel worden opgeschaald naar de externe ondersteuning.
We adviseren om alle nieuwe administratieve krachten of intern begeleiders die met het LAS werken, zich in te laten tekenen voor deze bijeenkomsten. Ook kunnen ervaren collega’s inschrijven, omdat er tijdens deze training voldoende mogelijkheden zijn voor persoonlijke leervragen.

De doelen voor de scholing:

 • De administratief medewerker van de school maakt kennis met de mogelijkheden van ParnasSys op administratief gebied.
 • De administratief medewerker krijgt antwoord op de volgende vraag: ‘Hoe optimaliseer je de administratieve processen binnen de school.’ We kijken concreet hoe de administratieve kracht met een goede intakeprocedure het onderwijskundig proces ondersteunen.
 • De administratief medewerker van de school wordt vaardig in het gebruik van een aantal hoofdonderdelen van het LAS van ParnasSys.
 • De administratief medewerker van de school krijgt antwoord op specifieke vragen naar aanleiding van het gebruik van ParnasSys.

Inschrijfopties:

 • Maandag 27 juni 2022 van 9.00-12.00 uur | algemene kennis uitbouwen +ondersteuning jaarovergang (Locatie: Altra College Zuidoost, Kortvoort 60, Amsterdam Zuidoost)

Klik hier om je in te schrijven voor Training 2!

Training 3: Ondersteuning analyse tussentoetsresultaten

In de maanden februari en maart zijn veel leerkrachten en intern begeleiders druk met het analyseren van de tussentoetsresultaten. Hoe kan ParnasSys hierin ondersteunen?

Het invoeren van toetsresultaten is nóg makkelijker geworden, door de updates van ParnasSys. Bovendien zijn er extra mogelijkheden om de toetsresultaten te bekijken: nieuwe weergavemogelijkheden en overzichtelijke schermen. We laten je in deze scholing ervaren hoe je snel de ingevoerde toetsresultaten kunt controleren én kunt omzetten in acties: welk overzicht en welk scherm gebruik je voor welke vraag? Hoe kun je snel zien wat je kunt ‘vieren’ met de leerlingen en hun ouders en hoe formuleer je doelen voor de komende periode?

Je leert optimaal gebruik maken van de groepskaart, waar toetsresultaten in een breder perspectief worden gezet. Daarnaast praten we je bij over de waarde van referentieniveaus en hoe je als leerkracht en intern begeleider hiermee aan de slag kunt gaan in je klas. Ook het werken met het gecorrigeerde niveau dat nu in ParnasSys getoond wordt (vooral relevant voor leerlingen die een andere toets maken dan hoort bij hun DL), wordt besproken. Ook leggen we de relatie naar het nieuwe onderwijsresultatenmodel. Ligt onze groep 6 en groep 7 op koers om de gestelde ambitie te gaan halen?

We benutten hier de mogelijkheden van ParnasSys en de mogelijkheden van Ultimview

Inschrijfopties:

 • Donderdag 9 juni 2022 van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur 
 • Maandag 13 juni 2022 van 9.00-12.00 uur en van13.00-16.00 uur (Locatie: Altra College Zuidoost, Kortvoort 60, Amsterdam Zuidoost)

Klik hier om je in te schrijven voor Training 3!

Training 4: ParnasSys in het SBO

Dit jaar mogen ook de scholen voor speciaal basisonderwijs aan de slag met ParnasSys en Kindkans. De scholen die hebben aangegeven hier gebruik van te willen maken vragen we om in te schrijven via onderstaande knop.

De werkwijze:

Er komt een adviseur een hele dag op de school. U heeft via deze website de mogelijkheid om een dag te kiezen in combinatie met de adviseur die heeft aangegeven die dag te kunnen. De dag begint met een gesprek met de schoolleiding en de interne begeleiding over de kaders die belangrijk zijn voor de school die moeten worden meegenomen in de inrichting. Daarna zal de adviseur de interne begeleider leren hoe de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief het beste kan worden ingericht. Ook zullen de mogelijkheden van Kindkans worden aangeleerd. Na deze scholing zal de adviseur de leerkrachten gaan scholen in een teamscholing waarbij de leerkrachten wordt geleerd hoe de groepskaart moet worden gevuld zodat het goede dossier wordt opgebouwd.

Deze dag is grofweg als volgt opgebouwd:

We zullen van 9.00-17.00 uur (ook afhankelijk van schooltijdenmodel) met elkaar aan de slag gaan. We verwachten deze dag in ieder geval de intern begeleider(s) die aansluiten. We raden aan om ook een ict-vaardige leerkracht deze dag mee te laten doen. De opzet van deze dag:

 • 9.00- 9.15 uur: Korte inventarisatie van huidig ParnasSys gebruik
 • 9.15-10.15 uur: Presentatie: Groepskaart in optimaal gebruik, doel van deze dag
 • 10.15-10.30 uur: Pauze
 • 10.30-12.00 uur: Herinrichting ParnasSys
 • 12.00-12.45 uur: Pauze
 • 12.45-13.30 uur: Per deelnemer 1 actueel leerlingdossier in ParnasSys invoeren
 • 13.30-14.30 uur: Diverse overzichten leren maken en plaatsen in leerlingmap (OP, OPP, Notities, LVS, ZIEN, Overig)
 • 14.30-15.00 uur: Demonstratie uitwisselen KindKans
 • 15.00-16.30 uur: Teampresentatie i.c.m. implementatieplan (tijdpad) en verwachtingen

Klik hier om je in te schrijven voor Training 4!

Training 5:

Naast deze vier trainingen kun je contact opnemen voor de training optimaal gebruikmaken van ParnasSys en Kindkans. Deze training kan op kosten van het SWV als uw school deze training nog niet heeft gevolgd en  uw school nog niet ingericht conform de afspraken binnen Amsterdam. Deze training kan ook aangeboden worden als uw school deze training al eerder heeft gevolgd. De kosten zijn dan voor uw school.

Tijdens deze training:

 • Leren we de mogelijkheden van ParnasSys kennen
 • Richten we uw ParnasSys omgeving in conform de afspraken in Amsterdam
 • Leren we werken met Kindkans
 • Leggen we de leerkrachten van uw school de aangepaste werkwijze uit.

Interesse? Neem dan voor informatie over beschikbare data contact op met Herbert Schaap.

De onderwijsadviseurs

Herbert Schaap

Projecteider en eerste aanspreekpunt ParnasSys

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.