Stel je schoolplan samen met Mijnschoolplan!

Het nieuwe schoolplan (2023) komt eraan! Hoe pak je het aan? Met de module Mijnschoolplan beschrijf je het schoolplan inclusief de uitwerking en jaarplannen en desgewenst met het toekennen van doelen aan PLG's. • Kalender

  Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

 • Startende en gevorderde gebruikers
 • Schoolleiders

Doelstellingen:

 • Je kent de structuur van Mijnschoolplan  
 • Op basis van zelfevaluatie vanuit het Onderzoekskader van de inspectie (2021) bepaal je actiepunten en parels voor de school
 • Je leert de school te omschrijven inclusief kansen en bedreigingen en streefbeelden voor de komende jaren
 • Je krijgt ideeën om het gesprek met het team aan te gaan hierover
 • Je leert kwaliteitsindicatoren en acties te omschrijven in Mijnschoolplan  
 • Je leert deze om te zetten in jaarplanen waarbij we een PDCA cyclus hanteren 
 • Je kent de mogelijkheden om plannen aan een PLG toe te kennen zodat deze eigenaar is van een thema
 • Je kent de verbindingen van Mijnschoolplan binnen Parnassys|Schoolkwaliteit en weet welke mogelijkheden er nog meer zijn


Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.