Je hebt eerder de expertscholing leerlingadministratie gevolgd. Met deze terugkomdag verleng je je certificaat van de expertscholing. Gedurende de dag behandelen we verschillende onderwerpen en is er gelegenheid om vragen te stellen.

  • € 299
  • 7 sbu
  • Verdieping
  • 9.00u-16.00u
  • Administrateurs

Kennisnet heeft een handreiking geschreven voor scholen over het omgaan met privacygevoelige data. Bij deze vijf vuistregels is door de ParnasSys Academie een quickscan ontwikkeld waarmee je als school of bestuur in kaart kunt brengen in welke mate je huidige manier van werken met ParnasSys overeenkomt met wat er staat in de nieuwe wet die in mei 2018 in werking treedt.

Per thema zijn indicatoren geformuleerd een veel denk aan-aspecten die betrekking hebben op het gebruik van ParnasSys en aanverwante modules. Na het invullen van de quickscan volgt een bewustwordings- en inspiratiesessie op basis van de resultaten. De aanwezigen worden uitgenodigd om kritisch in de spiegel te kijken: hoe wordt omgegaan met privacygevoelige data en voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het hele team met data omgaat?

Door middel van een stellingenspel wordt iedereen actief betrokken en uitgenodigd om kleur te bekennen: wat doe je écht? Het resultaat van het spelen van het spel is dat er een actieplan ligt voor de school waarin vervolgstappen, de gewenste situatie en prioritering worden besproken.

Daarnaast ervaren de aanwezigen hoe het hele team bewuster kan omgaan met data.

Herbert Schaap

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens