Werken met opbrengsten in het zml-onderwijs, hoe doe je dat op een goede manier? Tijdens deze expertscholing gaan we daarmee aan de slag!

 • € 299,00
 • 7 sbu
 • Verdieping
 • 09.00-16.00 uur
 • Intern begeleiders en mt-leden

Doelstellingen scholing: 

 • je weet hoe je een schoolcultuur kunt vormgeven waarin leerkrachten worden geïnspireerd om opbrengstgericht te gaan/blijven werken 
 • je maakt voor minimaal één vak/leergebied analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau wat betreft opbrengsten, volgens met elkaar vastgestelde uitgangspunten
 • je vergelijkt de resultaten van jouw school met die van de deelnemers van andere scholen en je weet wat de resultaten zeggen over de doelgroep, het onderwijsconcept, leerkrachtvaardigheden en curriculum
 • je weet hoe het thema opbrengsten in de gesprekkencyclus geïntegreerd kan worden en je formuleert een advies voor jouw school 
 • je oriënteert je op hoe leerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden betrokken kunnen worden bij dit thema
 • je leert welke vaardigheden van de verschillende teamleden worden gevraagd

Bertine Haverhals

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens