Heb je in het verleden de expertcursus Zien! gevolgd? Kom dan naar de terugkomdag zodat je certificaat geldig blijft.

 • € 299,-
 • 7 sbu
 • Verdieping
 • 09.00-16.30 uur
 • Gecertificeerde deelnemers experttrajecten

Wanneer ben je tevreden over het gebruik van Zien!? Worden de mogelijkheden benut om met de ouders samen te werken door gebruik van de handelingssuggesties, een ouderavond of de oudervragenlijst? Wat als je de uitslag van de leerlingvragenlijst vergelijkt met het Zien!-profiel van de observatielijst? 

Het is nodig om up-to-date te blijven. Daarom organiseren wij jaarlijks een terugkomdag voor de deelnemers van de expertcursus. Op deze wijze blijft het certificaat dat je tijdens deze expertcursus behaalde geldig. Tijdens de expertcursus Zien! deed je onder andere vaardigheden op voor het begeleiden van leerkrachten in het gebruik van Zien!. Daarnaast leerde je een leerling- en een groepsprofiel te lezen en leerde je hoe de ouderbetrokkenheid vergroot kan worden met behulp van Zien!. Tijdens de terugkomdag worden de laatste ontwikkelingen op de verschillende leergebieden behandeld en is er ruimte voor het stellen van vragen. Je opmerkingen en vragen kunnen vooraf gemaild worden naar de onderwijsadviseur die de terugkomdag leidt. 

Programma

Het ochtendprogramma (van 9.00-12.00 uur) bestaat uit het presenteren van nieuwe ontwikkelingen. Na de lunch zal van 13.00-16.30 uur het middagprogramma plaatsvinden. Tijdens dit programma kun je workshops volgens in twee rondes (van 13.00-14.30 uur en van 14.45-16.30 uur).

Zie de indeling van het programma hieronder.

Ochtendprogramma In twee groepen met twee onderwijsadviseurs nieuwe ontwikkelingen delen 

Suggesties nieuwe ontwikkelingen:

 1. Activerende werkvorm t.a.v. Zien! (Bijv ballonnen: met gedrag in balans
 2. Inventariseren van vragen
 3. Herhaling kern: concept/schaalwaarden/observeren in uitnodigende en niet-uitnodigende situaties.
 4. Hoe enthousiasmeren van collega’s
 5. Zien! in de kwaliteitscyclus van de school.
 6. Doorontwikkeling Zien! 2.0 (??)
 7. Et. 
Middagprogramma Workshop 1 door: Alice Methorst

Onderwerp: Monitoring van schoolopbrengsten Zien!

Naast het analyseren van de leerling- en de groepsprofielen is het ook mogelijk om een analyse op schoolniveau te maken. Hiervoor maak je gebruik van data vanuit de Zien! leerkracht- en/of de leerlingvragenlijst. Hoe kom je tot een analyse op schoolniveau en hoe krijgt deze analyse een vaste plaats in je jaarcyclus? Wat kun je hier vervolgens mee? Hoe kan ik deze analyse op schoolniveau inzetten binnen het HGW?

De analyse op schoolniveau geeft ook informatie over de sociale veiligheid. De inspectie vraagt niet alleen gegevens op over de sociale veiligheid bij jou school, maar kijkt ook hoe je werkt aan het bevorderen van de sociale veiligheid. Welke gegevens vraagt de inspectie op? Hoe lever ik deze gegevens aan? Hoe kijkt de inspectie naar deze gegevens? Hoe kan ik werken aan het bevorderen van de sociale veiligheid?

Naast een stukje theorie en achtergronden, gaan we in deze workshop ook praktisch aan het werk.

  Workshop 2 door: Patrick Bakker

Onderwerp: Monitoring van schoolopbrengsten Zien!

Naast het analyseren van de leerling- en de groepsprofielen is het ook mogelijk om een analyse op schoolniveau te maken. Hiervoor maak je gebruik van data vanuit de Zien! leerkracht- en/of de leerlingvragenlijst. Hoe kom je tot een analyse op schoolniveau en hoe krijgt deze analyse een vaste plaats in je jaarcyclus? Wat kun je hier vervolgens mee? Hoe kan ik deze analyse op schoolniveau inzetten binnen het HGW?

De analyse op schoolniveau geeft ook informatie over de sociale veiligheid. De inspectie vraagt niet alleen gegevens op over de sociale veiligheid bij jou school, maar kijkt ook hoe je werkt aan het bevorderen van de sociale veiligheid. Welke gegevens vraagt de inspectie op? Hoe lever ik deze gegevens aan? Hoe kijkt de inspectie naar deze gegevens? Hoe kan ik werken aan het bevorderen van de sociale veiligheid?

Naast een stukje theorie en achtergronden, gaan we in deze workshop ook praktisch aan het werk.
  Workshop 3 door: Bert van de Waerdt

Onderwerp: In gesprek met kinderen/ouders over Zien!

 • Introductie/gebruik van Zien! kwartet

Zien! leent zich uitermate als middel om effectief met ouders en met kinderen te communiceren.

Hiervoor is nodig dat je als professional in staat bent om de Zien! profielen te analyseren en in begrijpelijk taal  te ‘hertalen’ naar de doelgroep. 
Daarnaast is het belangrijk dat je communiceert vanuit een bepaalde basishouding t.a.v. gedrag in relatie met het kinderen en zijn/haar opvoeders. Hieraan zullen we in deze workshop ruimschoots aandacht besteden. 
Vervolgens zijn basale gespreksvaardigheden nodig als kunst om een gesprek een gesprek ‘met’ de ouders of ‘met’ het kind te laten zijn: hoe begin je zo’n gesprek,  hoe breng je kracht- en ontwikkelpunten over? Hoe ga je om met verschil van inzicht?  Hoe overleg je samen over een eventuele aanpak?
Tijdens deze workshop worden hulpmiddelen aangereikt die ten dienste staan aan een effectief gesprek met ouders of leerlingen.
  Workshop 4 door: Michel Vaders

Onderwerp: Pedagogische Toolbox

Een pedagogisch knappe leerkracht heeft een passend antwoord op de onderwijsbehoefte(n) van de groep en het individu. Als intern begeleider en / of gedragsspecialist ondersteun je leerkrachten in het gebruik van Zien!. Wat zit er in Zien! om het pedagogisch repertoire van de leerkrachten te vergroten?

We nemen de pedagogische vaardigheden van Patterson onder de loep, ze zijn uitgewerkt in alle nieuwe handelingssuggesties van Zien!

Hoe kun je als leerkracht inspelen op de psychologische basisbehoeften relatie, competentie autonomie?

In deze workshop bieden we hulpmiddelen aan om met leerkrachten / op school het gesprek hierover te voeren.

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens