Het invoeren van toetsresultaten is nóg makkelijker geworden, door de updates van ParnasSys. Bovendien zijn er extra mogelijkheden om de toetsresultaten te bekijken: nieuwe weergave-mogelijkheden en overzichtelijke schermen.

  • € 675,- (bij één school), € 810,- (bij meerdere scholen) per dagdeel
  • Basis/verdieping
  • Schoolteams

We laten je in deze scholing ervaren hoe je snel de ingevoerde toetsresultaten kunt controleren én kunt omzetten in acties: welk overzicht en welk scherm gebruik je voor welke vraag? Hoe kun je snel zien wat je kunt ‘vieren’ met de leerlingen en hun ouders en hoe formuleer je doelen voor de komende periode?

Je leert optimaal gebruik maken van de groepskaart, waar toetsresultaten in een breder perspectief worden gezet. Daarnaast praten we je bij over de waarde van referentieniveaus en hoe je als leerkracht hiermee aan de slag kunt gaan in je klas. Ook het werken met het gecorrigeerde niveau dat nu in ParnasSys getoond wordt (vooral relevant voor leerlingen die een andere toets maken dan hoort bij hun DL), wordt besproken.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens