Je hebt de basisscholing ParnasSys en ogw gevolgd of je bent qua kennis en vaardigheden op dat niveau, maar je wilt als ib'er of directeur ParnasSys nog meer inzetten met betrekking tot ogw. Tijdens deze scholing werk je aan jouw vaardigheden rondom ogw.

  • € 198
  • 7 sbu
  • Verdieping
  • 9.00u-16.00u
  • Intern begeleiders en directeuren

In deze scholinggaat het onder andere over het maken van goede analyses op groeps- en schoolniveau, het stellen van realistische streefdoelen en hoe je deze kennis en vaardigheden kunt inzetten op je eigen school.

De volgende onderwerpen staan centraal:
- het belang van opbrengstgerichte cultuur met betrekking tot goed onderwijs
- het ophalen van de verschillende relevante overzichten rondom ogw worden opgehaald en geanalyseerd (school- en groepsniveau)
- het opstellen van streefdoelen (ambities) naar aanleiding van de analyse van de overzichten
- het voeren van gesprekken met collega's en/of leerlingen over opbrengsten hoe de groepskaart maximaal ingezet kan worden, juist ook door en voor leerkrachten

Natuurlijk is er ruimte om casussen uit je eigen praktijk in te brengen waar we als groep allemaal van kunnen leren. Aan het einde van de cursus ontvangt elke deelnemer een certificaat.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

`

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens