Ziet jouw team de groepskaart al als etalage van hoe het er met een groep voorstaat, zowel wat betreft cognitieve als sociaal-emotionele gegevens? Kunnen zij de gegevens goed interpreteren en passende doelen in interventies kiezen? Maak op leerling- groeps- en schoolniveau zichtbaar waar je staat én waar je heen wilt.

  • € 675,- per dagdeel

Benut daarbij de inzichten van bijvoorbeeld John Hattie en Shirley Clarke. We gaan aan het werk om leerlingen meer eigenaar van hun eigen leerproces te maken, en leerkrachten van hun eigen professionalisering. We leggen de focus (nog) meer op het ‘leerproces’ dan op het geven van ‘het juiste antwoord’ en vergelijken de leerling niet alleen met andere leerlingen, maar vooral met zijn eerdere resultaten. We leren leerlingen te reflecteren op hun eigen leerresultaten en we leren leerkrachten reflecteren op de resultaten van de groep. Samen maken we tijdens dit traject goed onderwijs zichtbaar.

Dit traject begint met visievorming op de leercultuur. Belangrijk is dat leerlingen betrokken zijn bij de voorbereiding. Het traject bestaat uit een nulmeting en meerdere bijeenkomsten met het team. Tussendoor is er overleg met een stuurgroep/veranderteam.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

`

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens