Met het ouderportaal in ParnasSys kun je ouders efficiënt en doeltreffend informeren over de informatie die is vastgelegd over hun kind(eren) en de leerresultaten. Deze scholing is bedoeld voor scholen die het ouderportaal willen gaan gebruiken.

  • € 675,- per dagdeel

De begeleiding kan variëren van een enkele scholing over het gebruik van het ouderportaal tot het formuleren van een visie op oudercommunicatie en het uitwerken van die visie in een totaalplan. Scholen worden begeleid bij vragen als: Welke plaats heeft het ouderportaal in het geheel van de communicatie met ouders? Welke gegevens willen we actief beschikbaar stellen? Wat krijgen ouders allemaal te zien? Welke stappen moeten we ondernemen voordat we onze gegevens open stellen? Wat heeft het openstellen voor gevolgen voor de werkwijze van het personeel?

Onze onderwijsadviseurs begeleiden dit proces graag, met als startpunt de visie van de school. Van daaruit worden alle mogelijkheden doorlopen. Daarnaast wordt tijdens de scholing de werking van het ouderportaal in ParnasSys toegelicht en uitgelegd.

Mirelle de Lange

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens