Verdiepingsscholing ParnasSys|Ultimview

Houd realtime toezicht op de onderwijskwaliteit van jouw school of scholen binnen het bestuur. Je leert hoe je Ultimview (nog) beter in kunt zetten binnen je scholen. Je maakt een analyse en gaat aan de slag met het opstellen van een jaarplan.  • Kalender

    Deze scholing is ook beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op

  • Gevorderde gebruikers
  • Schoolleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers

Doelstellingen scholing

  • Je leert om met behulp van aangereikte instrumenten de juiste vragen te stellen.
  • Je bevordert de onderzoekende houding rondom het omgaan met data (opbrengsten en administratiegegevens) van jouw school of scholen.
  • Je kunt de zichtbare data betekenis geven en daarmee de volgende stap zetten in het sturen van de onderwijskwaliteit.
  • Je bent in staat om de verbinding te maken tussen leerlingpopulatiegegevens, (eind)opbrengsten en verwijzingspercentages.
  • Je stelt na het interpreteren van de kengetallen een plan van aanpak op, waarin je verwoordt hoe het werken met Ultimview verbonden kan worden aan de taken binnen jouw school.


Ook interessant

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.