Tijdens deze scholing werk je aan het versterken van de kwaliteitscultuur op school en het invullen van een kwaliteitszorgcyclus op schoolniveau. Het maken van keuzes staat daarin centraal: op welke manier laat je ParnasSys|WMK aansluiten bij je schoolontwikkeling?

  • € 675,- (bij één school), € 810,- (bij meerdere scholen) per dagdeel
  • Verdieping
  • Schoolleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers

Doelstellingen scholing:

  • je verbindt de inhouden met de professionele (kwaliteits-) cultuur
  • je maakt een verdiepende analyse op basis van de verschillende kwaliteitsdomeinen (hgw, ogw, tevredenheidspeilingen, sociale veiligheid, e.d.).
  • je zet jouw analyse naast de zelfevaluatie op basis van de Basiskwaliteit uit het Onderzoekskader 2017
`

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens