Tijdens deze scholing werk je aan het versterken van de kwaliteitscultuur op school en het invullen van een kwaliteitszorgcyclus op schoolniveau. Het maken van keuzes staat daarin centraal: op welke manier laat je ParnasSys|WMK aansluiten bij je schoolontwikkeling?

  • € 675,- (bij één school), € 810,- (bij meerdere scholen) per dagdeel
  • Verdieping
  • Schoolleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers

Doelstellingen scholing:

  • je verbindt de inhouden met de professionele (kwaliteits-) cultuur
  • je maakt een verdiepende analyse op basis van de verschillende kwaliteitsdomeinen (hgw, ogw, tevredenheidspeilingen, sociale veiligheid, e.d.).
  • je zet jouw analyse naast de zelfevaluatie op basis van de Basiskwaliteit uit het Onderzoekskader 2017

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens