Dit traject bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten, afhankelijk van de situatie en behoefte van de school. Tijdens deze bijeenkomst(en) denken we met elkaar na over jullie visie op digitaal adaptief en/of gepersonaliseerd leren en het werken met Gynzy.

  • € 675,- (bij één school), € 810,- (bij meerdere scholen) per dagdeel
  • Basis/verdieping
  • Leerkrachten, ib'er, mt-leden

Het programma wordt in overleg vastgesteld. De bijeenkomsten hebben bij voorkeur een interactief karakter, waarbij gewerkt kan worden met verschillende werkvormen. Iedereen is betrokken en reflecteert. We adviseren om dit traject in te gaan voordat wordt gestart met het werken met de verwerkingssoftware van Gynzy, maar het kan ook altijd later tijdens de implementatie.

Doelstellingen scholing:

Aan het eind van deze bijeenkomst(en):

  • is bekend welke visie op digitaal adaptief leren ieder teamlid individueel heeft
  • is een eerste stap/vervolgstap gezet in het formuleren van een gezamenlijke visie op digitaal adaptief leren
  • is bepaald welke middelen en competenties er al zijn en welke er nog ontwikkeld dienen te worden
  • zijn alle betrokkenen zich bewust van de impact van de verandering en is iedereen gemotiveerd om aan de slag te gaan
  • is vastgesteld op welke manier Gynzy bij kan dragen aan de geformuleerde idealen en doelen
  • is afgesproken hoe het implementatieplan opgesteld zal worden en door wie
  • in de basisscholing en de verdiepingsscholing wordt teruggepakt op het visietraject om hierop voort te bouwen.

Aanmelden

Aanmelden voor deze curus kan hier.

Jan de Waard

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens