Tijdens deze scholing leer je het volledige schoolplan, inclusief jaarplannen voor de hele schoolplancyclus samen te stellen, te schrijven en te beheren. Met speerpunten die je met ParnasSys|WMK verzamelt en je eigen evaluatie op basis van de basiskwaliteit uit het Onderzoekskader 2017 kom je tot een bewerkbare tekst voor het schoolplan.

  • € 675,- (bij één school), € 810,- (bij meerdere scholen) per dagdeel
  • Basis/verdieping
  • Schoolleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers

Je leert om planmatig en dynamisch sturing te geven aan je keuzes voor schoolontwikkeling. De grote doelen (of streefbeelden) in MijnSchoolplan worden concreet gemaakt in meer operationele doelen en acties. Dit noemen we binnen MijnSchoolplan ‘aandachtspunten’. Deze aandachtspunten verdeel je handig en overzichtelijk over de komende vier schoolplanjaren en vullen zo dus vanzelf de jaarplannen. Aan ieder aandachtspunt kunnen eigenaren gekoppeld worden (leraren, intern begeleiders, schoolleiders etc.) om de verantwoordelijkheid voor dat specifieke doel bij een specifiek teamlid te leggen.

Dit maakt het streefdoel werkbaar en beter onder controle te houden. Het schoolplan en bijbehorende jaarplannen hebben zo een verbinding met het sturen op de schoolkwaliteit (door het bevragen van stakeholders en het analyseren van de uitkomsten).

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens