Ontwikkeling stimuleren met behulp van de leerlijn hoogbegaafdheid.

  • In overleg
  • Directies, intern begeleiders en leerkrachten

Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) het ‘Kader voor ontwikkeling’ ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys. Door de ParnasSys Academie zijn er honderden lessuggesties en activiteiten ingevoerd bij de diverse doelen, zodat je concrete handreikingen krijgt hoe je leerlingen aan de doelen kunt laten werken. Tijdens deze scholing leer je hoe je deze leerlijn voor hoogbegaafdheid kunt inzetten in binnen je onderwijs. Doelstellingen scholing kennismaking met ‘Kader voor ontwikkeling’ in Leerlijnen ParnasSys leren stimuleren van (denk)vaardigheden van hoogbegaafde leerlingen schoolbreed werken aan begeleiding van hoogbegaafde leerlingen

Martine Blonk

Onderwijsadviseur

`

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens