Op een sociaal en pedagogisch veilige school is het van groot belang om als team, met leerlingen en ouders effectief en eenduidig te communiceren over gedrag. Zien! gaat over gewenste sociale competenties en de balans in ruimte-nemende en ruimte-gevende vaardigheden.

  • In overleg
  • Intern begeleiders, leerkrachten en ouders

Zien! biedt concrete inhoud om binnen het team en met de ouders over hun kind in gesprek te gaan. In teambijeenkomsten helpen we leerkrachten om na te denken over hoe je zo’n gesprek vorm kunt geven. Een ouderavond behoort ook tot de mogelijkheden, om ouders te betrekken bij het eenduidig communiceren over gedrag.

Een ander onderdeel van de begeleiding in dit ontwikkelpad is het coachen van de intern begeleider of gedragsspecialist. Deze vormt de spil op school als het gaat over het communiceren over gedrag!

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur

Driestar onderwijsadvies

De ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens