SLIM traject

In toenemende mate kiezen scholen ervoor om leerstof nog beter aan te laten sluiten bij de niveaus en zone van naaste ontwikkeling van de individuele leerlingen. Waarbij ze tegelijkertijd veel aandacht willen blijven houden voor het leren in gemeenschap. Het SLIM-traject gaat uit van onderwijs in samenhang; met aandacht voor zowel merkbaar als meetbaar onderwijs.
Het SLIM-model laat zien hoe alles binnen het onderwijs met elkaar in verbinding staat en invloed op elkaar uitoefent. Het Why is leidend voor de didactische driehoek en kleurt zo de cirkels van het model in. De didactische driehoek brengt verschillende elementen in beeld. De pijl tussen de leerkracht en de leerling brengt de pedagogische relatie in beeld, de pijl tussen de leerling en de leerstof laat het persoonlijk leren van de leerling zien en de pijl tussen de leraar en de lesstof geeft zijn houding ten opzichte van de werkelijkheid. Een leerling functioneert bijvoorbeeld in een leergemeenschap. Het doel van een leergemeenschap is om samen tot ontwikkeling te komen.

Deze leergemeenschap is op zijn beurt weer onderdeel van een bepaald schooltype, waaraan ook de ouders en het schoolteam verbonden zijn. Het samen ontwikkelen wordt door het team uitgedragen en de ouders zijn als educatieve partners betrokken bij het leren. Het team van de school is onderdeel van een dorp of stad die functioneert in een maatschappij. De leerling heeft zo via zijn leergemeenschap en school invloed op de maatschappij. Voor de leerkracht en de leerstof werkt dit op dezelfde wijze. Kortom, een verandering heeft effect op alle elementen en zal gevolgen hebben voor de omringende cirkels.Plan je route


Kies de haltes die bij jouw school passen en plan je eigen route! De volgorde bepaalt elke school zelf. Daarom is een traject altijd een traject op maat: zie de M van SLIM.Testimonials

Theorie en praktijk gelijk van toepassing op ons onderwijs

‘In het voorjaar van 2019 zijn we een pilot gestart met Driestar onderwijsadvies rondom het ontwikkelgesprek en het werken aan vaardigheden. We ervaren dat de collega’s van Driestar onderwijsadvies op een fijne wijze theorie en praktijk koppelen. Vanuit de gedachte van Biesta (kwalificatie, socialisatie en personificatie) oog voor leren en leven, de vaardigheden die kinderen nodig hebben voor later en het gesprek daarover met het kind. Deze kennis kunnen we direct toepassen in ons werk met de leerlingen: in de ontwikkelgesprekken, in het gesprek over doelen en vaardigheden en het leren reflecteren. Daarin bouwen we de vaardigheden op. Van het laten wennen aan de leertaal (gr. 1-2), naar het ‘leren van de leertaal’ (gr. 3-5) naar het gebruiken van de leertaal (gr. 6-8).  Middels dit project helpt Driestar onderwijsadvies ons in de verdere ontwikkeling van ons onderwijs en helpen wij Driestar onderwijsadvies met de verdere ontwikkeling van het nieuwe Zien!.'

- Gert-Jan van Belzen, Directeur van Willem Farelschool, Hoevelaken

Een scherpere visie op onderwijs

‘Omdat we aan de slag gaan met ons nieuwe schoolplan in ons team wilden we onze visie op het onderwijs voor de nabije toekomst scherper krijgen. We merkten dat het goed was om een positie te bepalen ten opzichte van de stellingen die gekoppeld waren aan de tegenstellingen van de SLIM-scan. We hebben onszelf ‘gedwongen’ om goed na te denken over wat onze drive is. Waarom doen we elke dag dit werk? Daarna hebben we met elkaar gesproken over onze persoonlijke drijfveren en gezamenlijke verwachtingen. Vanuit dat punt hebben we onze nieuwe positie bepaald.
Door de SLIM-scan en de gesprekken die we daarover hebben gevoerd hebben we een veel beter beeld gekregen over de kracht en zwakte van onze schoolorganisatie. Op een volgend studiemoment gaan we hier verder mee aan de slag en krijgt het concreet vorm in ons schoolplan.’

- Krijn Verdoes, CBS Rehoboth, Moerkapelle

Meer informatie over het SLIM-traject?

Vul het formulier in. We zullen contact met je opnemen om te kijken hoe we het SLIM-traject het beste kunnen invullen voor jouw school.