Toetsdefinities

Download hier toetsdefinities voor in ParnasSys

Op deze pagina vind je toetsdefinities die geïmporteerd kunnen worden in ParnasSys. De pagina wordt frequent bijgewerkt, en we streven ernaar om definities van nieuwe methoden zo snel mogelijk online te zetten! De definities die we hier publiceren, zijn gemaakt door gebruikers en worden gratis ter beschikking gesteld. Mocht je onverhoopt iets ontdekken wat niet lijkt te kloppen, stellen we het op prijs als je het doorgeeft aan de contactpersoon, Jan Peter Teeuw. Ook als je zelf toetsdefinities hebt ontwikkeld, zijn deze zeer welkom! Je kunt ze (als .json-bestand) doormailen naar Jan Peter Teeuw.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 8 mei 2023.

Jan Peter Teeuw

Onderwijsadviseur

Om een toetsdefinitie te downloaden, klik met je rechtermuisknop op de naam van de toets, dan selecteer 'Link opslaan als...'. Zo kan je het JSON-bestand opslaan en vervolgens importeren in ParnasSys.

Taal

 1. Atlantis (groep 4-8)
  Taaltoetsen van de methode Atlantis (uitgeverij Delubas) voor groep 4 t/m 8. In dit document staat een korte uitleg van hoe de rapportweging per onderdeel ingesteld kan worden.
 2. Mondeling en creatief taal gebruik
 3. Staal groep 4 t/m 8, 80%
 4. Staal groep 4 t/m 8, 60%
 5. Taal in Beeld - versie 1
  Taaltoetsen voor groep 4 t/m 8
 6. Taal in Beeld - versie 2
  Taaltoetsen voor groep 4 t/m 8
 7. Taal op Maat
  Taaltoetsen voor groep 4, 5,6, 7 en 8. Inclusief hulpverwijzing.
 8. Taal op Maat versie 2
 9. Taal op Maat versie 2, met hulpverwijzingen
 10. Taal op maat 2, Kijk op taal
 11. Taal op maat 2, Woordenschat
 12. Taal beoordelingstoetsen standaard 80% norm
 13. Taal Actief - versie 3
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 14. Taal Actief versie 4
 15. Taal Actief - versie 4, norm 67%
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8. Deze versie is ook te gebruiken voor de Christelijke Taal Actief versie 4.
 16. Taal Actief versie 4, uitgesplitst op onderdelen
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8. Deze versie is ook te gebruiken voor de Christelijke Taal Actief versie 4.
 17. Taal Actief - versie 4 (observaties)
 18. Taal Actief - versie 5
  Taaltoetsen voor groep 4-6. Normering volgens uitgever.
 19. Taalfontein
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 20. Taaljournaal - versie 2
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 21. Taaljournaal versie 1 - compleet
 22. Taalleesland - nieuwe versie
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 23. Taalleesland - oude versie
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 24. Taalverhaal.nu - Taal 2023 (TM)
  Versie 2023, ontwikkeld door uitgever Thieme Meulenhoff
 25. Alles apart, Taal H1.1-15, gr. 4-8

Spelling

 1. Spelling standaard beoordelings- en diagnostische toetsen, gr. 3-8 80% norm
 2. Spelling in beeld - versie 1
  Spellingtoetsen voor de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. In te voeren door het aantal goed per categorie. LET OP! Voer óf het totaal in óf per categorie.
 3. Spelling in beeld - versie 2
  Spellingtoetsen voor de groepen 4 t/m 8. LET OP: voer óf het totaal in óf per categorie!
 4. Spelling in de Lift 1-8
  Controle-, eind- en totaaldictees
 5. Spelling op maat
  Spellingtoetsen voor de groepen 4 t/m 8, uitgesplitst per categorie. 80%-normering
 6. Taal Actief - versie 3
  Dictees (instap, controle en parkeerweek) voor de groepen 4-8.
 7. Taal Actief - versie 4
  Spellingtoetsen voor voor de groepen 4-8.
 8. Taal Actief - versie 4, norm 60%
  Spellingtoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 9. Taal Actief - versie 3, uitgesplitst in categorieën
 10. Taal Actief spelling - versie 4, christelijk, groep 4-8, in categorieën
 11. Taalactief V4 spelling categorie gr. 4-8
 12. Taal op Maat - Spelling (categorie)
  Dictees (zowel voor 'gewone' als werkwoorden) voor de groepen 4-8, met de mogelijkheid om per categorie het totaal aantal goed te scoren.
 13. Taalfontein Spelling
 14. Taaljournaal Spelling
 15. Taaljournaal Spelling - versie 2
 16. Taalleesland Spelling
  Spellingtoetsen voor groep 4, 5, 6, 7,en 8. Aantal goed per categorie invoeren
 17. Taalverhaal.nu - Spelling groep 4-8
  Versie 2023, ontwikkeld door uitgever Thieme Meulenhoff
 18. Zelfstandig spellen
  Blok 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40.
 19. Spelling op Maat versie 2, groep 4 t/m 8 uitgesplitst in categorieën, met hulpverwijzingen
 20. Staal spelling groep 3, 80% norm
 21. Staal (spelling & grammatica) 80%, groep 3 t/m 8
 22. Staal (spelling & grammatica) 60-70%, groep 4 t/m 8
 23. Spelling in beeld V2 gr4.
 24. Super Speuren (werkwoordspelling) (7-8)
  Methode voor werkwoordspelling in groep 7 en 8. Normering opgesteld door uitgever.
 25. Super Spellen
  Methode voor groep 4-8 van uitgeverij KlasseKist. Normering opgesteld door uitgever.

Rekenen

 1. Alles Telt - versie 1
 2. Alles Telt - versie 2
 3. Alles telt - maatschrift
 4. Alles telt Q (groep 3-8) (80%)
 5. Getal en Ruimte Junior (groep 3-8)
  Score invullen per som. Toetsen worden beoordeeld volgens de normering van de uitgever. Voor een toelichting: zie dit bestand. Inclusief toetsen voor de niveaulijn!
 6. Getal en Ruimte Junior (groep 3-8) (80%)
  Score invullen per som. Toetsen worden beoordeeld volgens de 80%-normering.
 7. Getal en Ruimte Junior (groep 3-8) (60%)
  SScore invullen per som. Toetsen worden beoordeeld volgens de 60%-normering.
 8. Getal en Ruimte Junior tempotoetsen (3-8) (2021)
 9. Pluspunt - versie 3
  Toetsen behorend bij de methode Pluspunt, versie 3. De opbouw is in toetsonderdelen en bevat de normering zoals de methode heeft geadviseerd (80%).
 10. Pluspunt - versie 3 kwartaaltoetsen
  Kwartaaltoetsen voor groep 3 t/m 8
 11. Pluspunt - versie 3, tempotoetsen
 12. Pluspunt - versie 2
  Toetsen behorend bij de methode Pluspunt, versie 2. De opbouw is in toetsonderdelen en bevat de normering zoals de methode heeft geadviseerd (80%).
 13. Pluspunt - versie 4 (groep 3-8)
  Toetsen behorend bij de methode Pluspunt, versie 4. De opbouw is in toetsonderdelen en bevat de normering zoals de methode heeft geadviseerd (80%).
 14. Rekenrijk - versie 2
 15. Rekenrijk - versie 3
  Deze methodetoetsdefinities zijn van de uitgevers zelf. Ze zijn inclusief hulpverwijzingen.
 16. Rekenrijk NU, versie 3, F-lijn
 17. Rekenrijk en ParnasSys
  Informatie van de uitgever over het registeren van toetsen van Rekenrijk in ParnasSys
 18. RekenZeker versie 1
 19. Wereld in Getallen - versie 3
  Met tempotoetsen, zonder hulpverwijzingen
 20. Wereld in Getallen - versie 3
  Met hulpverwijzingen
 21. Wereld in Getallen - versie 4
  Inclusief hulpverwijzing. Minimum, basis en projecttoets in één toets.
  Norm: Minimum 80%, Project 60%, Basis 60% (volgens de uitgever)
 22. Wereld in Getallen - versie 4, alles 80%
  Inclusief hulpverwijzing. Minimum-, basis- en projecttoets in één toets.
 23. Wereld in Getallen - versie 4 - uitgesplitst
  Inclusief hulpverwijzing. Minimum-, basis- en projecttoets in aparte toetsen.
  Norm: Minimum 80%, Project 60%, Basis 60% (volgens de uitgever)
 24. Wereld in getallen - versie 5 (groep 3 t/m 8)
  Toetsen behorend bij de methode Wereld in Getallen, versie 5. De opbouw is in toetsonderdelen en bevat de normering zoals de methode heeft geadviseerd (80%). De toetsen van groep 6, 7 en 8 zijn uitgesplitst in S- en F-niveau.
 25. Wereld in getallen - versie 5 (groep 3 t/m 8) - halfjaarlijkse toetsen
  Halfjaarlijkse toetsen behorend bij de methode Wereld in Getallen, versie 5. Voor groep 7 en 8 uitgesplitst in S en F.
 26. Wis en Reken
 27. Wizwijs
 28. Maatwerk toetsen 80 procent
 29. Semsom (groep 3)

Lezen

 1. Estafette
  Technisch lezen, controletaken groep 4-8
 2. Estafette - versie 2
 3. Estafette - versie 3
  Toetsdefinities voor woordentoets, leesbegrip en studerend lezen
 4. Lekker lezen, versie 1
  Technisch lezen, controletaken groep 4-8
 5. Goed gelezen - versie 1
  Toetspakket bij versie 1, toetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8. 60%-norm.
 6. Goed gelezen, versie 1, gr.4-8, 80% norm
 7. Goed gelezen - versie 2
  Toetsen bij versie 2 voor groep 4, 5, 6, 7 en 8. 70% norm.
 8. Goed Gelezen, versie 2, groep 4-8, 80% norm

Wereldoriëntatie

 1. Alles in 1, Aardrijkskunde, Gr. 4-8
 2. Alles in 1, Geschiedenis en cultuur, Gr. 4-8
 3. Alles in 1, Natuur en techniek, Gr. 4-8
 4. Alles in 1, Wereldoriëntatie, Gr. 4-8
 5. Argus Clou Aardrijkskunde Topografie - versie/druk: 1 (2012) norm 70%
  Toetsen groep 6-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 70%-norm
 6. Argus Clou Aardrijkskunde Topografie - versie/druk: 1 (2012) norm 80%
  Toetsen groep 6-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 80%-norm
 7. Argus Clou Aardrijkskunde versie/druk: 1 (2012) norm 70%
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode, met thema en topovraag in één toets (totaal x 10). 70%-norm.
 8. Argus Clou Aardrijkskunde versie/druk: 1 (2012) norm 80%
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode, met thema en topovraag in één toets (totaal x 10). 80%-norm.
 9. Argus Clou Aardrijkskunde Topografie versie/druk: 1 (2012) norm 70%
  Toetsen groep 5.
 10. Argus Clou Aardrijkskunde Toptografie versie/druk: 1 (2012) norm 80%
  Toetsen groep 5
 11. Argus Clou Geschiedenis versie/druk: 1 (2012) norm 70%
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 70%-norm
 12. Argus Clou Geschiedenis versie/druk: 1 (2012) norm 80%
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 80%-norm
 13. Argus Clou Natuur & Techniek versie/druk: 1 (2012)
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 70%-norm
 14. Argus Clou Natuur & Techniek versie/druk: 1 (2012)
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 80%-norm
 15. Bij de Tijd - versie 1
 16. Bij de Tijd - versie 2
  Groep 5, 6, 7 en 8. Normering volgens methode - iedere opgave 1 punt.
 17. BLINK compleet (5-8)
 18. BLINK geïntegreerd - Test Jezelf (5-8)
 19. BLINK geschiedenis (5-8)
 20. BLINK aardrijkskunde (5-8)
 21. BLINK natuur en techniek (5-8)
 22. BLINK topomaster (5-8)
 23. Brandaan
  Scoren met 60% norm
 24. Brandaan (versie 2)
  Toetsen voor groep 5-8
 25. De blauwe planeet
  Toetsen voor groep 5-8. Deze moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 26. Een wereld van verschil
  Groep 5, 6, 7 en 8. Nomering volgens methode - iedere opgave 1 punt.
 27. Er is geschied
  Groep 6, 7 en 8. Cijfertoetsen.
 28. Geobas (4e editie 2008)
  Inclusief topografietoetsen. Alles scoren d.m.v. een cijfer. Met 10 vermenigvuldigd, dus 7,5 = 75.
 29. Geobas versie 3
  Toetsen voor groep 5-8, zonder topgrafie. Cijfer invullen.
 30. Hier en Daar (methodetoetsen, cijfer)
  Score invullen d.m.v. een cijfer. Met 10 vermenigvuldigd, dus 7,5 = 75.
 31. Hier en Daar (Cito)
  Toetsen volgens Cito.
 32. Hier en Daar (methodetoetsen, punten)
  Score invullen d.m.v. het totaal punten vermenigvuldigd met 10.
 33. Hier en Daar (topografie)
  Losse toetsen voor topografie.
 34. Land in zicht
  Toetsen voor groep 5-8. Cijfer invullen.
 35. Meander (versie 1)
  Inclusief toetsen voor topografie. Methodetoetsen scoren d.m.v. totaal aantal goed, met 10 vermenigvuldigd. Toetsen voor topografie scores d.m.v. een cijfer, ook met 10 vermenigvuldigd.
 36. Meander (versie 2)
  Toetsen voor groep 5-8.
 37. Meander (topografie) (versie 2)
  Toetsen voor groep 5-8.
 38. Natuniek
  Toetsen voor groep 5-8. Punten invullen. Maximaal 100, voldoende = 80.
 39. Natuniek
  Toetsen voor groep 5-8. 60% normering.
 40. Natuurlijk groep 5-8
  Normering volgens methode, iedere opgave 1 punt.
 41. Natuurzaken
  Versie 1, norm 60%.
 42. Naut (omvg)
  Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 43. Naut (versie 2)
  Toetsen voor groep 5-8.
 44. Naut, cijfers invullen (60%)
  Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als cijfer (met 10 vermenigvuldigd) ingevuld worden en hebben een 60%-norm.
 45. Naut, cijfers invullen (80%)
  Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als cijfer (met 10 vermenigvuldigd) ingevuld worden en hebben een 80%-norm.
 46. Speurtocht (omvg)
  Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 47. Tijdstip (cijfer, 5-8)
  Toetsen voor groep 5-8. Cijfer invullen.
 48. Tijdstip (omvg, 6-8)
  Toetsen voor groep 6-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 49. Topografie
  Methode-onafhankelijke toetsen voor topografie. Scoren d.m.v. een cijfer (met 10 vermenigvuldigd).
 50. Tijdzaken (60%)
  Versie 1, 2013, 60%
 51. Topondernemers (omvg)
  Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 52. Verkeerskrant VVN (5-8)
  Toetsen bij de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland (groep 5-8). 12 opgaven per toets, normering volgens VVN.
 53. Wereldzaken
  Versie 1, 2013, 60%.
 54. Wijzer! Aardrijkskunde
  Versie 1, 60%
 55. Wijzer! Geschiedenis
  Versie 1 (60%)
 56. Wijzer! Natuur&Techniek
  Versie 1, 60%
 57. Wijzer door de natuur
  Toetsen scoren d.m.v. een cijfer, met hoofdstuktitels, 60%
 58. Wijzer door de tijd
  Toetsen scoren d.m.v. een cijfer
 59. Wijzer door de wereld
  Inclusief topografietoetsen. Methodetoetsen met totaal aantal goed scoren, topografietoetsen in cijfer (met 10 vermenigvuldigd).
 60. Wondering the World (6-8)
 61. Verkeer 3-8
  Standaardtoets
 62. Venster Op Nederland, toetsen groep 5-8

Engels

 1. Groove.me (5-8)
 2. Hello world - 'Film friends' en 'Twins talk'
  Toetsen voor groep 7-8. Cijfer invullen
 3. Hello world - 'The castle' en 'The quest'
  Toetsen voor groep 7-8. Cijfer invullen
 4. Let 's do it
 5. Real-English-Versie-3-(2008)-Totaal-Gr-78
  Toetsen voor groep 7-8.
 6. Engels standaard, 60% norm
  Toetsen groep 3-8
 7. Take it easy
  Groep 7-8, versie 1, 60%norm
 8. Take it easy
  Groep 3-8, versie 1, cijfers invullen
 9. Take it easy (versie 2)
  Groep 7-8, versie 2, 60%-normering, zowel op de onderdelen als op totaal te scoren
 10. Stepping up
  Groep 7-8, CD-toetsen, Chapter 1-8
 11. Join In (5-8)
 12. Stepping Stones Junior (5-8)
  Toetsen voor groep 5 (deel 2A), groep 6 (deel 2B), groep 7 (deel 3A) en groep 8 (deel 3B). Normering volgens uitgever (80%-norm).

Groep 1/2

 1. GOVK
  Per peilkaart één toets. Deze 'toetsen' moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed
 2. KIJK! observatielijsten als methodetoets
  Op deze lijsten zijn de observaties in te vullen bij de methodetoetsen
 3. Schatkist
  Scoren op basis van hele cijfers
 4. Schatkist (omvg)
  Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 5. Kleuterplein observatielijst
  Leerlingregistratielijst 0-10 groep 1-2
 6. Kleuterplein observatielijst
  Leerlingregistratielijst omvg groep 1-2
 7. Kleuterontwikkeling groep 1-2, 17 onderdelen
  Observatielijst voor groep 1 en 2, op 17 onderdelen.
 8. Bewegingsonderwijs voor groep 1-2, 4 onderdelen
  Observatielijst voor groep 1 en 2, op 4 onderdelen.
 9. Expressieve vorming voor groep 1-2, 3 onderdelen
  Observatielijst voor groep 1 en 2, op 3 onderdelen.

Diversen

Voor de toetsdefinities van Alles in 1 / Alles apart verwijzen wij je naar de website www.alles-in-1.org.

 1. Bewegingsonderwijs, turnen en spel, gr. 3-8
 2. Bijbelkennis - cijfers
 3. Bijbelse Geschiedenis
 4. Methodetoetsen standaard (vakken met cijfer)
  Toetsen voor diverse vakken; cijfertoetsen. Deze kunnen naast iedere methode gebruikt worden. Je kunt al deze toetsen gebruiken (importeren) of een selectie maken.
 5. Creatieve vakken (handvaardigheid en tekenen)
 6. Handvaardigheid groep 1-8 inzet & vaardigheid
 7. Muziek groep 1-8 inzet & vaardigheid
 8. Expressieve vakken groep 3-8 (beeldende vorming, muziek, dans, drama)
 9. Culturele vorming groep 3-8
 10. Werkstuk-spreekbeurt groep 6-8
 11. Plusgroep 3-8
  Toetsen voor leerlingen die een deel van de week in een plusklas les krijgen en ook toetsen op hun niveau maken.
 12. Persoonlijkheidsontwikkeling, 10 onderdelen, groep 3-8
 13. Sociaal gedrag
 14. Gedrag, 7 onderdelen gr. 1-8
 15. Gedrag en welbevinden, 3 onderdelen gr. 3-8
 16. Gedrag t.o.v. leerlingen, 2 onderdelen, gr. 1-8
 17. Gedrag t.o.v. leerkrachten, 2 onderdelen, gr. 1-8
 18. Werkhouding, 5 onderdelen, gr. 1-8
 19. Werkhouding, 7 onderdelen, gr. 3-8
 20. Blits studievaardigheden
  Toetsen (tussentoets/eindtoets) voor groep 5, 6, 7 en 8.
 21. Blits studievaardigheden – versie 2
  Toetsen voor groep 5-8. Normering zoals door de uitgever gehanteerd in de resultatenmonitor.
 22. Blits studievaardigheden – versie 2 (75%-normering)
  Toetsen voor groep 5-8. Normering volgens 75%-norm.Sluiten