Toetsdefinities

Download hier toetsdefinities voor in ParnasSys

Op deze pagina vind je toetsdefinities die geïmporteerd kunnen worden in ParnasSys. Deze definities zijn gemaakt door gebruikers en worden gratis ter beschikking gesteld. Mocht je onverhoopt iets ontdekken wat niet lijkt te kloppen, stellen we het op prijs als je het doorgeeft aan de contactpersoon, Jan Peter Teeuw. Er wordt naar gestreefd om de beste definities weer te geven en zo veel mogelijk toetsen beschikbaar te stellen. Het aanbod is vast niet compleet, omdat er nieuwe methodes of nieuwe versies van methodes verschijnen. Houd voor updates over methodetoetsen in ParnasSys dus deze website in de gaten!

Jan Peter Teeuw

Onderwijsadviseur

Om een toetsdefinitie te downloaden, klik met je rechtermuisknop op de naam van de toets, dan selecteer 'Link opslaan als...'. Zo kan je het JSON-bestand opslaan en vervolgens importeren in ParnasSys.

Taal

 1. Mondeling en creatief taal gebruik
 2. Staal groep 4 t/m 8, 80%
 3. Staal groep 4 t/m 8, 60%
 4. Taal in Beeld - versie 1
  Taaltoetsen voor groep 4 t/m 8
 5. Taal in Beeld - versie 2
  Taaltoetsen voor groep 4 t/m 8
 6. Taal op Maat
  Taaltoetsen voor groep 4, 5,6, 7 en 8. Inclusief hulpverwijzing.
 7. Taal op Maat versie 2
 8. Taal op Maat versie 2, met hulpverwijzingen
 9. Taal op maat 2, Kijk op taal
 10. Taal op maat 2, Woordenschat
 11. Taal beoordelingstoetsen standaard 80% norm
 12. Taal Actief - versie 3
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 13. Taal Actief versie 4
 14. Taal Actief - versie 4, norm 67%
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8. Deze versie is ook te gebruiken voor de Christelijke Taal Actief versie 4.
 15. Taal Actief versie 4, uitgesplitst op onderdelen
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8. Deze versie is ook te gebruiken voor de Christelijke Taal Actief versie 4.
 16. Taal Actief - versie 4 (observaties)
 17. Taalfontein
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 18. Taaljournaal - versie 2
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 19. Taaljournaal versie 1 - compleet
 20. Taalleesland - nieuwe versie
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 21. Taalleesland - oude versie
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 22. Taalverhaal
  Taaltoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 23. Taalverhaal.nu
 24. Alles apart, Taal H1.1-15, gr. 4-8

Spelling

 1. Spelling standaard beoordelings- en diagnostische toetsen, gr. 3-8 80% norm
 2. Spelling in beeld - versie 1
  Spellingtoetsen voor de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. In te voeren door het aantal goed per categorie. LET OP! Voer óf het totaal in óf per categorie.
 3. Spelling in beeld - versie 2, alleen groep 5 en 6
 4. Spelling in de Lift 1-8
  Controle-, eind- en totaaldictees
 5. Taal Actief - versie 3
  Dictees (instap, controle en parkeerweek) voor de groepen 4-8.
 6. Taal Actief - versie 4
  Spellingtoetsen voor voor de groepen 4-8.
 7. Taal Actief - versie 4, norm 60%
  Spellingtoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 8. Taal Actief - versie 3, uitgesplitst in categorieën
 9. Taal Actief spelling - versie 4, christelijk, groep 4-8, in categorieën
 10. Taalactief V4 spelling categorie gr. 4-8
 11. Taal op Maat - Spelling (categorie)
  Dictees (zowel voor 'gewone' als werkwoorden) voor de groepen 4-8, met de mogelijkheid om per categorie het totaal aantal goed te scoren.
 12. Taalfontein Spelling
 13. Taaljournaal Spelling
 14. Taaljournaal Spelling - versie 2
 15. Taalleesland Spelling
  Spellingtoetsen voor groep 4, 5, 6, 7,en 8. Aantal goed per categorie invoeren
 16. Taalverhaal
  Spellingtoetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.
 17. Taalverhaal.nu
 18. Zelfstandig spellen
  Blok 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40.
 19. Spelling op Maat versie 2, groep 4 t/m 8 uitgesplitst in categorieën, met hulpverwijzingen
 20. Staal spelling groep 3, 80% norm
 21. Staal (spelling & grammatica) 80%, groep 4 t/m 8
 22. Staal (spelling & grammatica) 60-70%, groep 4 t/m 8, oktober 2017
 23. Staal (spelling en grammatica) 80%, groep 4 t/m 8, oktober 2017
 24. Spelling in beeld V2 gr4.

Rekenen

 1. Alles Telt - versie 1
 2. Alles Telt - versie 2
 3. Alles telt - maatschrift
 4. Pluspunt - versie 3
  Toetsen behorend bij de methode Pluspunt, versie 3. De opbouw is in toetsonderdelen en bevat de normering zoals de methode heeft geadviseerd (80%).
 5. Pluspunt - versie 3 kwartaaltoetsen
  Kwartaaltoetsen voor groep 3 t/m 8
 6. Pluspunt - versie 3, tempotoetsen
 7. Pluspunt - versie 2
  Toetsen behorend bij de methode Pluspunt, versie 2. De opbouw is in toetsonderdelen en bevat de normering zoals de methode heeft geadviseerd (80%).
 8. Pluspunt - versie 4
  Toetsen behorend bij de methode Pluspunt, versie 4. De opbouw is in toetsonderdelen en bevat de normering zoals de methode heeft geadviseerd (80%).
 9. Rekenrijk - versie 2
 10. Rekenrijk - versie 3
  Deze methodetoetsdefinities zijn van de uitgevers zelf. Ze zijn inclusief hulpverwijzingen.
 11. Rekenrijk NU, versie 3, F-lijn
 12. Rekenrijk en ParnasSys
  Informatie van de uitgever over het registeren van toetsen van Rekenrijk in ParnasSys
 13. RekenZeker versie 1
 14. Wereld in Getallen - versie 3
  Met tempotoetsen, zonder hulpverwijzingen
 15. Wereld in Getallen - versie 3
  Met hulpverwijzingen
 16. Wereld in Getallen - versie 4
  Inclusief hulpverwijzing. Minimum, basis en projecttoets in één toets.
  Norm: Minimum 80%, Project 60%, Basis 60% (volgens de uitgever)
 17. Wereld in Getallen - versie 4, alles 80%
  Inclusief hulpverwijzing. Minimum-, basis- en projecttoets in één toets.
 18. Wereld in Getallen - versie 4 - uitgesplitst
  Inclusief hulpverwijzing. Minimum-, basis- en projecttoets in aparte toetsen.
  Norm: Minimum 80%, Project 60%, Basis 60% (volgens de uitgever)
 19. Wereld in getallen, versie 5, groep 3 t/m 7, 80% normering
 20. Wis en Reken
 21. Wizwijs
 22. Maatwerk toetsen 80 procent

Lezen

 1. Estafette
  Technisch lezen, controletaken groep 4-8
 2. Estafette - nieuwe versie
 3. Lekker lezen, versie 1
  Technisch lezen, controletaken groep 4-8
 4. Goed gelezen - versie 1
  Toetspakket bij versie 1, toetsen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8. 60%-norm.
 5. Goed gelezen, versie 1, gr.4-8, 80% norm
 6. Goed gelezen - versie 2
  Toetsen bij versie 2 voor groep 4, 5, 6, 7 en 8. 70% norm.
 7. Goed Gelezen, versie 2, groep 4-8, 80% norm

Wereldoriëntatie

 1. Alles in 1, Aardrijkskunde, Gr. 4-8
 2. Alles in 1, Geschiedenis en cultuur, Gr. 4-8
 3. Alles in 1, Natuur en techniek, Gr. 4-8
 4. Alles in 1, Wereldoriëntatie, Gr. 4-8
 5. Argus Clou Aardrijkskunde Topografie - versie/druk: 1 (2012) norm 70%
  Toetsen groep 6-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 70%-norm
 6. Argus Clou Aardrijkskunde Topografie - versie/druk: 1 (2012) norm 80%
  Toetsen groep 6-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 80%-norm
 7. Argus Clou Aardrijkskunde versie/druk: 1 (2012) norm 70%
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode, met thema en topovraag in één toets (totaal x 10). 70%-norm.
 8. Argus Clou Aardrijkskunde versie/druk: 1 (2012) norm 80%
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode, met thema en topovraag in één toets (totaal x 10). 80%-norm.
 9. Argus Clou Aardrijkskunde Topografie versie/druk: 1 (2012) norm 70%
  Toetsen groep 5.
 10. Argus Clou Aardrijkskunde Toptografie versie/druk: 1 (2012) norm 80%
  Toetsen groep 5
 11. Argus Clou Geschiedenis versie/druk: 1 (2012) norm 70%
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 70%-norm
 12. Argus Clou Geschiedenis versie/druk: 1 (2012) norm 80%
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 80%-norm
 13. Argus Clou Natuur & Techniek versie/druk: 1 (2012)
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 70%-norm
 14. Argus Clou Natuur & Techniek versie/druk: 1 (2012)
  Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 80%-norm
 15. Bij de Tijd - versie 1
 16. Bij de Tijd - versie 2
  Groep 5, 6, 7 en 8. Normering volgens methode - iedere opgave 1 punt.
 17. Brandaan
  Scoren met 60% norm
 18. De blauwe planeet
  Toetsen voor groep 5-8. Deze moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 19. Een wereld van verschil
  Groep 5, 6, 7 en 8. Nomering volgens methode - iedere opgave 1 punt.
 20. Er is geschied
  Groep 6, 7 en 8. Cijfertoetsen.
 21. Geobas (4e editie 2008)
  Inclusief topografietoetsen. Alles scoren d.m.v. een cijfer. Met 10 vermenigvuldigd, dus 7,5 = 75.
 22. Geobas versie 3
  Toetsen voor groep 5-8, zonder topgrafie. Cijfer invullen.
 23. Hier en Daar (methodetoetsen, cijfer)
  Score invullen d.m.v. een cijfer. Met 10 vermenigvuldigd, dus 7,5 = 75.
 24. Hier en Daar (Cito)
  Toetsen volgens Cito.
 25. Hier en Daar (methodetoetsen, punten)
  Score invullen d.m.v. het totaal punten vermenigvuldigd met 10.
 26. Hier en Daar (topografie)
  Losse toetsen voor topografie.
 27. Land in zicht
  Toetsen voor groep 5-8. Cijfer invullen.
 28. Meander
  Inclusief toetsen voor topografie. Methodetoetsen scoren d.m.v. totaal aantal goed, met 10 vermenigvuldigd. Toetsen voor topografie scores d.m.v. een cijfer, ook met 10 vermenigvuldigd.
 29. Natuniek
  Toetsen voor groep 5-8. Punten invullen. Maximaal 100, voldoende = 80.
 30. Natuniek
  Toetsen voor groep 5-8. 60% normering.
 31. Natuurlijk groep 5-8
  Normering volgens methode, iedere opgave 1 punt.
 32. Natuurzaken
  Versie 1, norm 60%.
 33. Naut (omvg)
  Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 34. Naut, cijfers invullen (60%)
  Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als cijfer (met 10 vermenigvuldigd) ingevuld worden en hebben een 60%-norm.
 35. Naut, cijfers invullen (80%)
  Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als cijfer (met 10 vermenigvuldigd) ingevuld worden en hebben een 80%-norm.
 36. Speurtocht (omvg)
  Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 37. Tijdstip (cijfer, 5-8)
  Toetsen voor groep 5-8. Cijfer invullen.
 38. Tijdstip (omvg, 6-8)
  Toetsen voor groep 6-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 39. Topografie
  Methode-onafhankelijke toetsen voor topografie. Scoren d.m.v. een cijfer (met 10 vermenigvuldigd).
 40. Tijdzaken (60%)
  Versie 1, 2013, 60%
 41. Topondernemers (omvg)
  Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 42. Wereldzaken
  Versie 1, 2013, 60%.
 43. Wijzer! Aardrijkskunde
  Versie 1, 60%
 44. Wijzer! Geschiedenis
  Versie 1 (60%)
 45. Wijzer! Natuur&Techniek
  Versie 1, 60%
 46. Wijzer door de natuur
  Toetsen scoren d.m.v. een cijfer, met hoofdstuktitels, 60%
 47. Wijzer door de tijd
  Toetsen scoren d.m.v. een cijfer
 48. Wijzer door de wereld
  Inclusief topografietoetsen. Methodetoetsen met totaal aantal goed scoren, topografietoetsen in cijfer (met 10 vermenigvuldigd).
 49. Verkeer 3-8
  Standaardtoets
 50. Venster Op Nederland, toetsen groep 5-8

Engels

 1. Hello world - 'Film friends' en 'Twins talk'
  Toetsen voor groep 7-8. Cijfer invullen
 2. Hello world - 'The castle' en 'The quest'
  Toetsen voor groep 7-8. Cijfer invullen
 3. Let 's do it
 4. Real-English-Versie-3-(2008)-Totaal-Gr-78
  Toetsen voor groep 7-8.
 5. The team
  Toetsen voor groep 7-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 6. Engels standaard, 60% norm
  Toetsen groep 3-8
 7. Take it easy
  Groep 7-8, versie 1, 60%norm
 8. Take it easy
  Groep 3-8, versie 1, cijfers invullen
 9. Stepping up
  Groep 7-8, CD-toetsen, Chapter 1-8

Groep 1/2

 1. GOVK
  Per peilkaart één toets. Deze 'toetsen' moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed
 2. KIJK! observatielijsten als methodetoets
  Op deze lijsten zijn de observaties in te vullen bij de methodetoetsen
 3. Schatkist
  Scoren op basis van hele cijfers
 4. Schatkist (omvg)
  Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
 5. Kleuterplein observatielijst
  Leerlingregistratielijst 0-10 groep 1-2
 6. Kleuterplein observatielijst
  Leerlingregistratielijst omvg groep 1-2
 7. Kleuterontwikkeling groep 1-2, 17 onderdelen
  Observatielijst voor groep 1 en 2, op 17 onderdelen.
 8. Bewegingsonderwijs voor groep 1-2, 4 onderdelen
  Observatielijst voor groep 1 en 2, op 4 onderdelen.
 9. Expressieve vorming voor groep 1-2, 3 onderdelen
  Observatielijst voor groep 1 en 2, op 3 onderdelen.
Sluiten