Werken aan programma Met Sprongen Vooruit vanuit Leerlijnen jonge kind

Met Sprongen Vooruit

Met Sprongen Vooruit is een programma, bestaande uit cursussen voor leerkrachten en rekenmaterialen. In de cursussen leert de leerkracht om de beschikbare oefeningen en spellen interactief klassikaal en individueel in te zetten. Het programma is er voor de hele basisschool, van groep 1 tot groep 8. Meer informatie over het programma van Met Sprongen Vooruit van het Menne Instituut lees je op hun website

Verwijzingen in Leerlijn 

In de rekenleerlijn van Leerlijnen jonge kind (4-7 jaar) zie je per leerdoel welke oefeningen uit Met Sprongen Vooruit je kunt gebruiken om aan dat doel te werken. Er zijn verwijzingen naar oefeningen uit het Rekenspellenboek en het Rekenspellenboek (vervolg). Deze boeken kun je niet los bestellen maar horen bij de nascholingen van het programma. Voor een overzicht van de leerdoelen en de bijbehorende oefeningen kun je het totaaloverzicht op onze website raadplegen. 

Andere methode? 

Gebruik je andere programma’s in de kleutergroepen om je lessen vorm te geven? In de leerlijn zijn ook verwijzingen opgenomen naar de methode Doe meer met Bas (voor rekenen, taal en motoriek) en naar de activiteiten van de werkmappen Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn van uitgeverij CPS.  

Daarnaast is er een beschrijvende koppeling beschikbaar voor de overeenkomsten tussen de leerdoelen van de Leerlijnen jonge kind (4-7 jaar) enerzijds en Kleuterplein en Schatkist anderzijds. Met dit overzicht kun je deze gemakkelijk naast elkaar gebruiken.

Alle overzichten voor de verwijzingen naar programma’s en methodieken zijn te vinden op onze website.

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.