Aan de slag met programmeren

Categorie: Leerlijnen, Anders Volgen

Gepubliceerd op:

Besteed je al aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden? Daarbij hoort ook basiskennis van programmeren. Dat klinkt leuk, maar is meteen ook een uitdaging: hoe kun je daar aan werken? In de module leerlijnen in ParnasSys zijn nu twee leerlijnen beschikbaar die je daar heel concreet bij helpen.

Door de SLO zijn verschillende 21e eeuwse vaardigheden benoemd en uitwerkt. Eén daarvan is computational thinking. Het gaat er daarbij om dat je een probleem kunt herformuleren dat het met behulp van computertechnologie is op te lossen. Daarbij komen verschillende denkprocessen kijken.

Concrete activiteiten

De Leerlijn Programmeren in het PO is ontstaan uit een samenwerking van verschillende organisaties, waaronder Kennisnet en de SLO. Als basis is het leerplankader van de SLO gebruikt. De verschillende leerlijnen zijn uitgewerkt in doelen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Een groot voordeel van deze leerlijn is dat er bij elk doel concrete activiteiten worden beschreven. Deze kun je voor een groot deel uitvoeren zonder gebruik te maken van ICT. Je hebt dus als leerkracht geen speciale programma’s nodig, of specifieke kennis van programmeren. Het gaat vooral om het zich eigen maken van de denkprocessen die voor programmeren nodig zijn. Wil je meer weten, kijk dan eens op de website van deze leerlijn! Je kunt de leerlijn, inclusief de activiteiten overnemen vanuit de database van de module Leerlijnen in ParnasSys.

Denken als een programmeur

Ook de CED-groep heeft een leerlijn ontwikkeld rondom programmeren: Denken als een programmeur. Ook hiervoor is het leerplankader van de SLO uitgangspunt. Zoals de naam van de leerlijn al zegt, gaat ook deze leerlijn vooral in op het zich eigen maken van denkprocessen rond programmeren. Er zijn doelen bij vijf thema’s: Patroonherkenning, Algoritme, Abstractie, Decompositie en Data en classificatie. Bij veel doelen zijn toelichtingen gegeven, die meteen een aanwijzing zijn hoe je aan dit doel zou kunnen werken. Er zijn doelen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw geformuleerd. Je kunt de leerlijn hier inzien.

Leerlijn (hoog)begaafdheid

Wil je meer doen op je school met de 21e eeuwse vaardigheden, bijvoorbeeld voor (hoog)begaafde leerlingen? Driestar onderwijsadvies heeft verschillende andere vaardigheden uitwerkt in een leerlijn voor (hoog)begaafde leerlingen. Je leest er meer over op de website.

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.