Groeps- en schoolopbrengsten vaststellen in het s(b)o

Categorie: Ontwikkelingsperspectief

Gepubliceerd op:

Wanneer op jouw s(b)o-school veel adaptief wordt getoetst, zijn er in ParnasSys overzichten die je inzicht geven in de groei van leerlingen. Dus ook als je leerlingen een andere toets maken dan die hoort bij hun leerjaar, kun je op leerling-, groeps- en schoolniveau goed in kaart brengen of je tevreden kunt zijn! We benoemen een paar opties.

Ken je de opties niet en/of wil je (beter) ze gaan gebruiken? We ondersteunen je hier graag bij.

Leerlingniveau

Door per leerling per vak een ontwikkelprognose in te stellen, geef je aan naar welk leerrendement je streeft. De ontwikkelprognoses leid je af van de streefniveaus eind leerjaar 8, per leerroute. In het ontwikkelingsperspectief (OP) verantwoord je de gekozen leerroute en de bijbehorende ontwikkelprognose.

N.B. Het instellen van een ontwikkelprognose anders dan 100 is een voorwaarde om met de hierna beschreven overzichten op groeps- en schoolniveau aan de slag te kunnen.

Het overzicht ‘Ontwikkelingsperspectief’ (overzichten > leerlingvolgsysteem > niet-methodetoetsen leerling) geeft overzichtelijk weer hoe het functioneren van het kind zich verhoudt ten opzichte van de ontwikkelprognose. Vrijwel alle s(b)o-scholen gebruiken dit overzicht voor de communicatie met ouders en voor het evalueren van het OP.

Groepsniveau

Bij de start van schooljaar, na de toetsronde in januari en aan het eind van het schooljaar, zul je als leerkracht  en ib’er snel willen kunnen zien hoe de leerlingen functioneren. Je houdt daarbij rekening met de leerroute die ze volgen. Op grond daarvan kun je goede keuzes maken voor de nieuwe plannen. Bovendien wil je weten of ze genoeg groei hebben doorgemaakt in de afgelopen periode. Het overzicht ‘Ontwikkelingsperspectiefanalyse’  is hier speciaal voor ontwikkeld (overzichten > leerlingvolgsysteem > niet-methodetoetsen groep).

Wanneer je het overzicht in Excel opvraagt, zijn er veel mogelijkheden om de weergaven te veranderen. Sorteer bijvoorbeeld op zo’n manier, dat de leerlingen met eenzelfde leerroute/ontwikkelprognose bij elkaar staan. En dan ook nog zó, dat de leerlingen gesorteerd staan van een laag niveau naar een hoog niveau.

Wanneer je het overzicht opvraagt van meerdere toetsmomenten/schooljaren, kun je ook goed kijken naar trends. Over een leerling die bijvoorbeeld nu een beetje onder de prognose scoort, maar eerdere toetsmomenten heel ver eronder, zou je nu ook tevreden kunnen zijn.

Als de betrokkenen deze overzichten goed kunnen lezen en duiden, geeft het veel inzicht en houvast bij het maken van keuzes voor het vervolg!

Schoolniveau

Ook op schoolniveau is het overzicht ‘Ontwikkelingsperspectief’ heel waardevol (overzichten > leerlingvolgsysteem > niet-methodetoetsen groep). Sele cteer hierbij alle groepen van de school of van een afdeling en kies bij ‘Nieuwe pagina’ de optie ‘Per toetsserie’.

Door te laten sorteren op ontwikkelprognose en niveau, worden alle leerlingen die vergelijkbaar functioneren bij elkaar gezet.

Als je de DLE’s van de laatste toetsronde en de vorige van elkaar af te trekken, breng je de groei in kaart. Afgezet tegen de ontwikkelprognose, kun je snel zien welke en hoeveel leerlingen wel en niet genoeg gegroeid zijn. 

Door de resultaten in een compacte tabel te noteren, zie je in één oogopslag hoe de leerlingen van de school als geheel functioneren. Vergelijking met eerdere resultaten én een norm die je mogelijk gesteld hebt, levert input voor begrijpen, wegen en plannen op schoolniveau.

Wanneer je als school een rapport wilt ontvangen over de opbrengsten van jouw school, zodat je er zelf geen werk aan hebt, kunnen we dat voor je verzorgen. Voor een maatwerkofferte kun je contact opnemen met Bertine Haverhals

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.