Het nieuwe ontwikkelingsperspectief in ParnasSys

Categorie: Nieuws, Ontwikkelingsperspectief, Anders Volgen

Gepubliceerd op:

Het digitaal rapport binnen ParnasSys gaat de komende tijd veranderen. In dit artikel wordt beschreven welke aanpassingen je kunt verwachten.

Met veel plezier presenteren wij jou het ontwikkelingsperspectief! (hierna te noemen OP)

In dit blog lees je over onze zoektocht naar een geschikt ontwerp. Tevens is dit blog een oproep om jouw reactie te geven. Geen zin om te lezen? Bekijk dan dit inleidende fimpje:

Wat is nodig voor het OP?

Wat administreren scholen eigenlijk in het OP? Om dat te onderzoeken gingen we het veld in. We spraken met leden van Commissies van Toelating (CvT), met leerkrachten en onze gebruikersgroepen van Delphi. Daarnaast lazen we literatuur over het OP van o.a. de PO-raad.

Vergelijking OP formats

Vervolgens vergeleken we tientallen OP-formats van verschillende samenwerkingsverbanden in Nederland. We ontdekten het volgende:

  • Scholen hebben moeite met het bepalen welke informatie relevant is voor de CvT. Veel scholen leveren daarom álle informatie over een leerling aan! De CvT voelt zich op haar beurt overspoelt met dossiers van 80 pagina’s en ziet door alle informatie de ondersteuningsvraag niet meer.
  • Ondanks dat iedere CvT aangeeft haar eigen OP te hebben, zijn er veel overeenkomsten tussen de verschillende OP-formats. Alle formats bevatten bijvoorbeeld naw-gegevens van leerlingen, ouders en school en informatie over belemmerende en stimulerende factoren. Belemmerende en stimulerende factoren worden vaak naast elkaar geplaatst in een tabel;
  • Formats verschillen echter in nuancering van de belemmerende en stimulerende factoren. Het ene format deelt deze factoren bijvoorbeeld op in ‘cognitief’, ‘emotioneel’ en ‘sociaal’, terwijl in een ander format is gekozen voor ‘thuissituatie’, ‘sociaal-emotioneel’ en ‘werkhouding’.Juist over de nuancering en terminologie waren scholen erg gepassioneerd: die nuances vertegenwoordigen hun visie;
  • Veel informatie waar de formats naar vragen, is al aanwezig in ParnasSys.
  • Slechts een klein percentage van samenwerkingsverbanden vraagt naar tussendoelen. Samenwerkingsverbanden gaven aan dat de verandering naar Passend Onderwijs al zo veeleisend was voor scholen, dat het stellen van tussendoelen nog niet geïmplementeerd werd.

Conclusies

Op basis van deze informatie trokken wij de volgende conclusies:

  • Als het niet in 5 pagina’s uit te leggen is dat een leerling een eigen leerlijn of extra ondersteuning nodig heeft, dan lukt het ook niet in 80 pagina’s. Ons ontwerp bevat dus niet het volledige leerlingdossier, maar vat de belangrijkste informatie samen.
  • Veel OP-relevante informatie kon je al wel in ParnasSys invullen, maar was er nog niet samenhangend uit te halen! In ons ontwerp gebruiken we dus veel informatie die je al hebt ingevuld, zoals notities, beperkingen en IQ-testen.
  • Scholen zijn gemotiveerd vanuit hun eigen visie. In het OP is daarom ruimte voor de visie van de school.
  • In ons ontwerp plaatsen we de belemmerende en stimulerende factoren naast elkaar, net als in de onderzochte OP-formats. Het reflecteert dat stimulerende factoren altijd tegen de belemmerende factoren op moeten wegen. Wij wilden met ons ontwerp sturen op een evenwichtig beeld van de leerling.

Denk mee!

Dit OP is niet in beton gegoten. Sterker nog: het is nog niet af! Het OP dat u nú in ParnasSys aantreft, is een basisontwerp. Wij toetsen dat bij u, in de hoop dat wij op basis van uw reactie dit ontwerp kunnen verbeteren! Heeft u opmerkingen, vragen of ideeën tot verbetering? Versnel ons leerproces en geef uw feedback via het Support Portaal ! (klik rechtsboven in ParnasSys> klik helpdesk > kies bij rubriek ‘Ontwikkelingsperspectief’). Reageren kan tot 1 november.

Komende release

In de komende release (begin oktober) wordt het mogelijk om het ontwikkelingsperspectief te printen. In de print komen de naw-gegevens van de leerling, van de verzorgers en de school. Verder komt er in de print natuurlijk alle informatie die nu in het OP zit.

Instructie OP

Je vindt het ontwikkelingsperspectief onder leerling > begeleiding > ontwikkelingsperspectief.

Ben je applicatiebeheerder of intern begeleider? Dan kun je bij beheer > ontwikkelingsperspectief uw ontwikkelingsperspectief zo aanpassen, dat het aansluit op de wensen van uw school.

Een handleiding over het Ontwikkelingsperspectief vind jeop het Support Portaal (klik rechtsboven in ParnasSys op het vraagtekentje > vul in het zoekvenster ‘Ontwikkelingsperspectief’ in).