Hoe gaat jouw school om met privacygevoelige informatie?

Categorie: Privacy, ParnasSys, Anders Werken

Gepubliceerd op:

Op welke manier ga jij met je team zorgvuldig om met informatie? Vul de quickscan ‘Privacy: gaat iedereen op je school goed om met privacygevoelige informatie in en rond ParnasSys?’ in en bied je team daarna een of meer bewustwordings- en inspiratiesessies.

Hoe zou jij het vinden als de kinderen van je coach jouw reflectiemail zouden lezen op de computer van hun vader? Of dat jouw mobiele nummer bij alle ouders bekend is geworden doordat een collega een verkeerde lijst heeft doorgestuurd bij de schoolnieuwsbrief? Waarschijnlijk zou je dit heel bezwaarlijk vinden. Maar realiseert iedereen zich op jouw school dat het niet meer dan logisch is als je heel zorgvuldig met privacygevoelige informatie omgaat?

Vijf vuistregels

Kennisnet heeft een handreiking geschreven voor scholen over het omgaan met privacygevoelige data. Bij deze vijf vuistregels is door de ParnasSys Academie een quickscan ontwikkeld waarmee je als school of bestuur in kaart kunt brengen in welke mate je huidige manier van werken met ParnasSys overeenkomt met wat er staat in de nieuwe wet die in mei 2018 in werking treedt. Per thema zijn indicatoren geformuleerd een veel denk aan-aspecten die betrekking hebben op het gebruik van ParnasSys en aanverwante modules.
 
Lees verder onder de illustratie.


Spiegel

Na het invullen van de quickscan volgt een scholing op basis van de resultaten, waarin de aanwezigen worden uitgenodigd om kritisch in de spiegel te kijken: hoe wordt omgegaan met privacygevoelige data en voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het hele team met data omgaat?

Kleur bekennen

Door middel van een spellingsspel wordt iedereen actief betrokken en uitgenodigd om kleur te bekennen: wat doe je écht? Het resultaat van het spelen van het spel is dat er een actieplan ligt voor de school waarin vervolgstappen, de gewenste situatie en prioritering worden besproken. Daarnaast ervaren de aanwezigen hoe het hele team bewuster kan omgaan met data.

Iedereen betrokken

De scholing kan voor het hele schoolteam verzorgd worden. Met deze scholing kun jij als team dit belangrijke thema goed op de agenda zetten en het belang van zorgvuldig handelen benadrukken. Het is hierbij belangrijk om niet alleen te zorgen voor kennis en vaardigheden, maar vooral voor een goede houding. Daarin investeren kan alleen door iedereen mee te nemen in de ontwikkelingen.
 
Neem vrijblijvend contact met ons op om mogelijkheden voor jouw school door te spreken. De inhoud van scholingen is altijd maatwerk. In overleg met de betrokkenen wordt de definitieve inhoud vastgesteld.

 

Download de flyer: Aan de slag met de AVG in ParnasSys

downloaden PDF 847.10 KB
  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.