Leerlijnen aan het einde van het schooljaar of bij schoolverlating

Categorie: Leerlijnen

Gepubliceerd op:

Ook dit jaar zullen er weer leerlingen jullie school verlaten. Of er zijn leerlingen die, bijvoorbeeld in groep 1 en 2, met leerlijnen hebben gewerkt, maar nu overgaan naar een groep waar niet met leerlijnen wordt gewerkt. Hoe borg je belangrijke informatie? We geven je een aantal tips.

 

In ParnasSys kun je eenvoudig overzichten opvragen en deze meteen opslaan in de map van de leerling. Zo blijft de informatie uit de leerlijnen bijvoorbeeld beschikbaar. Is het een leerling die de school verlaat, dan is het belangrijk dat je de overzichten opvraagt voor het einde van het schooljaar (31 juli), omdat de leerling daarna uitgeschreven is.

1. Leerlijnenprofiel leerling: vraag na het laatste evaluatiemoment het leerlijnenprofiel van de betreffende leerlingen op. Hiermee heb je een overzicht van het eindniveau van je leerling op de verschillende leerlijnen. Sla dit bestand op in de map van de leerling.
2. Streefplan leerling: vraag na het laatste evaluatiemoment het streefplan van de betreffende leerlingen op (dit kan tegelijk met het leerlijnenprofiel leerling, door een vinkje te zetten bij ‘streefplan’ onder het kopje ‘varianten). Hiermee heb je een overzicht van welke doelen je leerlingen hebben behaald. Sla dit bestand op in de map van de leerling.

 

Dossiervorming
Zeker voor VSO-leerlingen die de school verlaten, is het van belang om de juiste gegevens te bewaren. Tot en met twee jaar na uitschrijving kan de leerling een beroep doen op nazorg. Ook wil je weten of de leerling op het niveau van uitstroom is gebleven. Je kunt daarvoor volgende gegevens opslaan:

3. Indien aanwezig én indien dit niet in een notitie is gemaakt: Transitieplan/ontwikkelingsperspectief: sla de laatste versie van het document op in de map van de leerling.
4. Notitie ‘schoolverlating’: maak in het beheer van jullie ParnasSys-omgeving  een notitiecategorie ‘schoolverlating’ aan. Beschrijf hierin onder andere de datum van uitschrijving, naar welke organisatie de leerling uitstroomt, naar wat voor type onderwijs/dagbesteding, en of dit wel of niet overeenkomt met de uitstroombestemming waar op school naartoe is gewerkt. Deze informatie is onder andere handig als later blijkt dat de leerling niet minimaal twee jaar op het niveau van uitstroom is gebleven.
5. Notitie ‘nazorg contact’: in deze notitiecategorie beschrijf je tot welke datum nazorg geboden wordt (tot en met twee jaar na uitschrijving), of de leerling nog werkzaam is op de plaats van de uitstroombestemming en een verslag van het contact wat er is geweest met de huidige begeleider/werkgever van de leerling. Noteer vooral aandachtspunten die genoemd worden waar je in je onderwijs beter op zou kunnen voorbereiden.

Voor een voorbeeld van een format notitiecategorie ‘schoolverlating’ en ‘nazorg’ stuur je ons een e-mail.

 

Nazorg
Het is mogelijk om in je ParnasSys-omgeving een groep ‘nazorg’ aan te maken waarin je de leerlingen plaatst die zijn uitgeschreven en aan wie je nazorg biedt. Je hebt de relevante informatie van al deze leerlingen heel gemakkelijk inzichtelijk en je verliest geen leerlingen uit het oog waar je nog verantwoordelijk voor bent.
Let op! Je kunt alleen een leerling in een groep plaatsen als die is ingeschreven. Na uitschrijving kun je de leerling als onbekostigd herinschrijven. Realiseer je wel heel goed dat de leerling dan wordt meegenomen bij leerlingentellingen. Bespreek intern of het voordeel opweegt tegen dit nadeel.

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.