Nieuwe handelingssuggesties voor Zien! preventief inzetten

Categorie: ZIEN!, Anders Volgen

Gepubliceerd op:

Wist je dat je met Zien! nu al aan de slag kunt? De nieuwe handelingssuggesties kun je al voordat je de vragenlijst hebt ingevuld gebruiken om preventief te werken aan de sociale vaardigheden van je groep. De nieuwe suggesties zijn inmiddels beschikbaar!

De handelingssuggesties voor de sociale vaardigheden zijn vernieuwd, zodat ze nog aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker zijn geworden. Na eerst een korte herhaling te geven van de stellingen en definities van de sociale vaardigheid en ontwikkeltaak, ligt de focus op de aanpak. Wat zijn de doelen die bij deze suggesties horen? Welke vaardigheden kun jij als leerkracht inzetten om gedrag bij de leerlingen uit te lokken? Welke materialen kun je inzetten als hulpmiddel om te werken aan sociale vaardigheden?

Doelgericht

Door als leerkracht de handelingssuggesties te gebruiken, denk je na over deze vragen en kun je als leerkracht doelgericht activiteiten inzetten in je klas die bijdragen aan het sociaal-emotioneel functioneren. Meer over de opbouw en inhoud van de handelingssuggesties lees je in dit artikel. Klik hier om een voorbeeld van een suggestie te zien.

Preventief

Al voordat je de Zien! leerkrachtvragenlijst hebt ingevuld, kun je de handelingssuggesties gebruiken om invloed uit te oefenen op het proces van groepsvorming. In deze eerste weken van het schooljaar wordt de groep namelijk gevormd. Door hier als leerkracht bewust mee bezig te zijn en er op in te spelen, kun je een positief klimaat creëren in je groep, waar je de rest van het jaar profijt van hebt.

Handelingssuggesties groepsvorming

Wanneer je met Zien! werkt, kun je handelingssuggesties gebruiken om preventief en curatief te werken aan één van de vijf sociale vaardigheden. Voor handelingssuggesties die specifiek betrekking hebben op groepsvorming, kun je ook eens kijken bij de suggesties voor Betrokkenheid en Welbevinden op groepsniveau.
Je vindt de handelingssuggesties onder de knop ‘Handelen’ op het tabblad Zien! in ParnasSys, of door te klikken op indicatie-uitspraken in een (groeps)profiel.

Curatief

Daarnaast zijn de handelingssuggesties curatief te gebruiken, nadat je de Zien! leerkrachtvragenlijst hebt ingevuld en eventueel de leerlingvragenlijsten in hebt laten vullen. Wanneer je na het analyseren van het groepsprofiel tot handelen wilt overgaan, kun je de handelingssuggesties gebruiken om te werken aan de sociale vaardigheden die de groep of individuele leerling in minder laat zien.

In de loop van dit schooljaar worden de handelingssuggesties uitgebreid met meer concrete tips. Ook herschrijven we dan de handelingssuggesties voor Betrokkenheid en Welbevinden.

Meer weten over ZIEN! ?

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.