Nieuwe handelingssuggesties welbevinden en betrokkenheid

Categorie: ZIEN!, Anders Volgen

Gepubliceerd op:

Je hebt vast in je groep wel leerlingen bij wie je een het welbevinden en/of de betrokkenheid wilt vergroten. Vanaf augustus 2018 bevat ZIEN! nieuwe handelingssuggesties voor deze graadmeters die je daarbij helpen. We geven je praktische tips en helpen je welke psychologische basisbehoefte(n) je nog meer zou kunnen vervullen.

Binnen ZIEN! komen er nieuwe handelingssuggesties voor welbevinden en betrokkenheid. Deze suggesties hebben dezelfde opzet als die van de vijf sociale vaardigheden en er worden concrete tips gegeven hoe aan de doelen gewerkt kan worden. Deze zullen naar verwachting in augustus 2018 online worden gezet, zodat je er na de zomervakantie direct mee aan de slag kunt.

Graadmeters

Centraal in het model van ZIEN! staan de twee graadmeters Welbevinden en Betrokkenheid. Deze twee graadmeters geven aan of het kind in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod en zich te ontwikkelen. Als dat het geval is, geeft ZIEN! aan dat er niet direct grote reden tot zorg is, ook al laat een kind misschien bepaalde vaardigheden minder zien. Wanneer er weinig kenmerken van betrokkenheid en/of welbevinden zichtbaar zijn, kan er sprake zijn van een ondersteuningsbehoefte bij het kind.

Basisbehoeften

Deze ondersteuningsbehoefte heeft vrijwel altijd betrekking op één van de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en relationele verbondenheid1.

 • Autonomie is het ervaren van de mogelijkheid om ervaringen en gedrag zelf te organiseren en om activiteiten uit te voeren in overeenstemming met het eigen zelfbesef.
 • Competentie houdt in dat de leerling vertrouwen heeft in het eigen kunnen en het gevoel dat hij de gewenste resultaten kan behalen.

Relationele verbondenheid kan opgesplitst worden in relatie met de leerkracht en relatie met andere kinderen:

 • Relatie met de leerkracht houdt in dat de leerling zich geaccepteerd en gesteund voelt door de leerkracht en zich veilig voelt bij hem/haar.
 • Relatie met andere kinderen is het ervaren van een positieve relatie met andere kinderen.

Concreet aan de slag

De leerkracht observeert het Welbevinden en de Betrokkenheid bij de leerlingen en weet op basis van deze informatie in welke mate de psychologische basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie) vervuld zijn. Mocht er een ondersteuningsbehoefte zijn, dan kan deze tabel met doelen helpen om inzichtelijk te maken welke basisbehoefte meer aandacht vereist. Zo zijn de doelen voor de basisbehoefte competentie, binnen welbevinden:

 • Ervaart structuur en duidelijkheid in de klas
 • Ervaart bevestiging
 • Heeft vertrouwen in zichzelf en het eigen kunnen


Als leerkracht kies je een doel uit om aan te werken, met als streven dat de psychologische basisbehoefte bij de leerling meer vervuld wordt. Wanneer dit het geval is, zal de leerling meer gemotiveerd zijn tot het leren en ontwikkelen. De motivatie zal sterker, autonomer en meer intrinsiek worden. In Tabel 1 wordt dat uitgelegd.

Automotivatie Extrinsieke motivatie Intrinsieke motivatie
Geen regulatie Externe regulatie Introjectie Identificatie Integratie Intrinsieke regulatie
De intentie om de activiteit te doen is nauwelijks aanwezig Vermijden van straf of verkrijgen van een beloning

Vermijden gevoel schuld/ schaamte of behoud van gevoel eigenwaarde

Persoonlijke waarde toekennen aan de activiteit De activiteit sluit naadloos aan bij eigen waarden-patroon De activiteit zelf geeft voldoening en plezier
  Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie


Tabel 1.
 Motivatie continuüm. Wanneer gewerkt wordt aan de betrokkenheid en welbevinden van kinderen, zal de motivatie verschuiven naar rechts in de tabel.  Bron: Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. 

Meer weten over ZIEN! ?

 • Blijf op de hoogte!

  Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

 • Nieuwe tips van Mark!

  Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

 • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

  In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.