Ontwikkeling van het kind als startpunt van het systeem

"Veel problemen in het onderwijs worden veroorzaakt door een verouderd leerstofjaarklassensysteem waar we nog steeds mee werken."

Aan het woord is Maurice de Hond, opiniepeiler en oprichter van de Steve Jobsscholen. Hij verzorgde een presentatie over zijn ideeën voor de werknemers van Topicus Onderwijs, waar ook het team van ParnasSys bij hoort.

Het team van ParnasSys blijft graag op de hoogte van de actuele onderwijskundige ontwikkelingen en initiatieven van modern onderwijs. Dit artikel is een beknopte weergave van de presentatie van Maurice. ParnasSys koppelt met de software van de Steve Jobsscholen, zodat er geen dubbele invoer van bijvoorbeeld administratieve gegevens nodig is.

Bij de start van zijn nieuwe schooltype ontmoette Maurice de Hond veel weerstand, onder andere door onbegrip over het nieuwe concept. Inmiddels ontvangen zijn scholen bezoek uit de hele wereld en houdt hij overal presentaties om het schoolconcept toe te lichten.

De basis van de Steve Jobsscholen is dat het schoolsysteem compleet omgekeerd functioneert vergeleken met het traditionele leerstofjaarklassensysteem. Dit wordt mogelijk gemaakt door de intelligente inzet van techniek.

De leerling is eigenaar van het eigen leerproces en maakt samen met de leraar keuzes in de activiteiten. Motivatieproblemen zijn daardoor niet of nauwelijks aan de orde. Daar waar kinderen voorheen om 10.00 uur 's morgens al vroegen of ze naar huis mochten, willen ze nu om 15.00 uur niet naar huis.

"Als je nieuwe technologie inzet in een oud systeem, krijg je een duur systeem."

"Als je het traditionele leerstofjaarklassensysteem intact laat en er alleen maar nieuwe technologie aan toevoegt, krijg je een duur onderwijssysteem. En met een beetje pech stoppen gebruikers na enige tijd teleurgesteld met de nieuwe technologie 'omdat het niet werkt'. Het is belangrijk om vanaf nul opnieuw te beginnen met het opbouwen van het onderwijssysteem. Dat is precies wat we gedaan hebben met de Steve Jobsscholen."

"Als ik 's nachts ergens van wakker zou liggen, is het wel dat talloze kinderen onterecht worden gediagnosticeerd met ADHD of een ander label, terwijl hun probleem door het onderwijssysteem komt."

Maurice geeft aan dat we in het onderwijs driftig bezig zijn om kinderen te labelen die 'afwijken'. Veel van hun problemen worden echter veroorzaakt door de omgeving en het systeem waarin de kinderen moeten functioneren. Met deze stelling heeft hij wetenschappers als Laura Batstra aan zijn kant. Zij geeft aan: "ADHD is geen ziekte".

De maatschappij verandert en we veranderen steeds verder de eisen die we aan het onderwijs stellen. Maar het systeem wat we gebruiken, dateert nog van ruim 100 jaar geleden. Dat moet wel tot werkdruk leiden. En dat is ook precies wat we in het onderwijs zien.

Doordat de kinderen thuis gemakkelijk verder kunnen werken, worden de ouders op een natuurlijke manier bij het onderwijs betrokken. Ouders denken ook met hun kind mee in de te volgen leerroute.

In het onderwijsconcept van Maurice de Hond is de ontwikkeling van het kind het startpunt. Daaromheen wordt het onderwijsproces georganiseerd. Dit vraagt wel wat van de ondersteunende software. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Tik tik Scooltool.

De leerlingen kunnen hierin keuzes maken in de activiteiten die zij gaan doen. Leerkrachten kunnen er ook verplichte activiteiten in plaatsen. Activiteiten kunnen gemakkelijk geclusterd worden. De vele verschillen tussen de kinderen kunnen op deze manier toch gemakkelijk gemanaged worden.

Door de koppeling met ParnasSys, kunnen de leerkrachten voor het gepersonaliseerd leren gebruik maken van de mogelijkheden van beide systemen.
Daarnaast participeert ParnasSys in Gynzy iPads, wat gepersonaliseerd leren voor een brede doelgroep van scholen een stap dichterbij brengt.

Verder kijken:
Zeven argumenten voor een Steve Jobsschool - onderwijskundige analyse van het O4NT model.
De Ontplooiing, Steve Jobsschool in Amersterdam.
Tik tik Scooltool, ondersteunende software om de processen de faciliteren.
Gynzy iPads, gepersonaliseerd leren met Gynzy en je eigen iPad.
Gepersonaliseerd en digitaal leren, een artikel over verantwoordelijkheid van leerlingen voor het eigen leerproces.

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.