Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind herzien en uitgebreid

Categorie: Leerlijnen, Anders Volgen

Gepubliceerd op:

Vanaf half juli 2018 is er een herziene versie van de leerlijnen beschikbaar. De leerdoelen zijn aangepast aan de nieuwe leerplankaders van de SLO. Ook zijn er nieuwe bronverwijzingen opgenomen, naar de werkmappen Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn.

De hoofdreden voor het aanpassen van de leerlijnen, is het beschikbaar komen van de nieuwe leerplankaders voor groep 1 en 2 van het SLO. We hebben de huidige doelen hier opnieuw aan gespiegeld, en eventueel gewijzigd. Voor rekenen betekent dat dat er nieuwe doelen zijn toegevoegd, en huidige doelen zijn gewijzigd.

Taal en motoriek

Helaas zijn niet alle leerplankaders van de SLO op tijd gereed, zodat we nog niet voor alle leergebieden de leerlijnen kunnen herzien. Voor Taal komt het nieuwe leerplankader van de SLO binnenkort beschikbaar. De aanpassingen in de leerlijnen bij Taal zullen zodra deze gereed zijn gedeeld worden via een nieuwsbericht op de website.

Voor Motoriek komt het nieuwe leerplankader pas beschikbaar in de loop van het volgende cursusjaar. Zodra dit beschikbaar is, zullen de bijbehorende leerlijnen indien nodig ook herzien worden. Op dit moment zijn alleen de doelen die horen bij de vaardigheid knippen gewijzigd van extra doelen in basisdoelen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor de leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling is nieuw dat er een onderverdeling is gemaakt in basisdoelen en extra doelen. De leerlijn bestond uit veel doelen, waaruit de meeste scholen zelf een keuze maakten. Die keuze hebben we nu voor je gemaakt. Je kunt natuurlijk altijd zelf van reguliere doelen extra doelen maken, of andersom.

Verwijzingen naar werkmappen

Nieuw zijn de verwijzingen naar de activiteiten uit de werkmappen Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn van CPS. De verwijzingen zijn in een apart overzicht beschikbaar, maar zullen ook worden toegevoegd als bronnen. Wil je hiervan gebruik maken, dan kun je de verwijzingen zelf ook altijd toevoegen als bron. De verwijzingen zijn nu nog naar de oude versie van de leerlijnen. Na de zomervakantie, zodra ook de leerlijnen voor Taal aangepast zijn, zal het overzicht worden aangepast aan de nieuwe doelen.

Aanpassen

Gebruik je de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind al en wil je ook gebruik maken van de laatste versie? Dan kun je de wijzingen zelf doorvoeren in je pakket. Heb je dat gedaan, controleer dan wel voor de leerlingen of nieuw toegevoegde doelen bij lagere niveaus al afgevinkt kunnen worden, en of aangepaste doelen nog steeds afgevinkt kunnen blijven.

 

Download overzichten van de wijzigingen

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.