Ontwikkelingsperspectief vanuit ParnasSys: hoe doe je dat?

Categorie: Ontwikkelingsperspectief, ParnasSys

Gepubliceerd op:

Voor het aanvragen van een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring kan sinds ruim anderhalf jaar gebruikgemaakt worden van de mogelijkheden binnen ParnasSys. Veel intern begeleiders zullen hier al wel van gehoord hebben, maar hoe doe je het dan?

Het uitgangspunt is dat je als ib’er geen (of zo min mogelijk) dingen dubbel hoeft te doen. ParnasSys is een database vol met gegevens en informatie over de ontwikkeling van kinderen. Als deze gegevens beschikbaar zijn, waarom dan nog overschrijven? Of kopiëren en plakken in een ander document?

De functionaliteit Ontwikkelingsperspectief werkt als een verzamelaar: via Beheer geef je zelf aan wat er over deze leerling verzameld moet worden in een document (het ontwikkelingsperspectief). Daarna moet een aantal dingen nog ingevuld worden, zoals een samenvatting en de reden van de aanvraag van een arrangement.

Eigen gebruik

Het is goed voor te stellen dat je als ib’er zo min mogelijk van deze aanvragen bij het samenwerkingsverband indient. Maar een andere mogelijkheid is dat je voor een leerling een ontwikkelingsperspectief opstelt voor ‘eigen gebruik’. Je stelt in overleg met de leerkracht, de ouders en mogelijk ook de leerling zelf een uitstroomniveau en uitstroombestemming op voor het einde van de basisschool. Dit kun je dan zien als een meerjarencontract. Daarna ga je aan de slag met periodieke, concrete handelingsplannen om dit gestelde einddoel te gaan bereiken. Je beschrijft in dat plan concreet de aanpak en de materialen. Het ontwikkelingsperspectief (het ‘contract’) is dan de leidraad voor het (half)jaarlijkse evaluatiegesprek met de ouders en de leerling. Kijk voor meer informatie naar onderstaande video.

Lees verder onder de video

Kindkans

Scholen en samenwerkingsverbanden die gebruikmaken van Kindkans kunnen voor de aanvraag voor een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring gebruikmaken van het ontwikkelingsperspectief in ParnasSys.  CorJohn van de Beek, voorzitter van de commissie van toekenning van het samenwerkingsverband Berséba, zegt: "Het wordt als heel prettig ervaren. Het scheelt werk en geeft een heel overzichtelijk beeld." Lees hier zijn volledige reactie. 

Scholingen

Driestar onderwijsadvies biedt mooie scholingen aan op het gebied van het ontwikkelingsperspectief. Je kunt deze volgen op drie niveaus: basis, verdieping en expert. De basiscursus duurt een dagdeel, is technisch van aard en leidt concreet tot het opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor een leerling. De verdiepingscursus duurt een dag, is inhoudelijk van aard, want je stelt een plan op voor een leerling op cognitief gebied, maar ook op het gebied van gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling. De expertcursus duurt twee dagen en gaat over taal-, lees- en spellingproblemen en over rekenen en rekenproblematieken. Hoe zou dit het beste aangepakt kunnen worden? En hoe kun je hier een goed ontwikkelingsperspectief en plan voor opstellen? 

Volg een scholing!

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.