ParnasSys en WMK gaan samen verder

Categorie: ParnasSys|WMK, ParnasSys|schoolkwaliteit, Anders Sturen, Nieuws

Gepubliceerd op:

DEVENTER/ASSEN, 15 juni 2017 - ParnasSys, en de partijen achter WMK, Koninklijke Van Gorcum en Kwest Online, gaan intensief samenwerken op het gebied van kwaliteitszorg. Onder de naam ParnasSys|WMK gaan zij vanaf 2018 scholen in het primair onderwijs nog beter faciliteren bij het meten, stimuleren en evalueren van de onderwijskwaliteit.

Deze ontwikkeling sluit aan op het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie dat verandert per 1 augustus 2017. Met dit toezichtkader krijgen scholen, naast de gestelde basisnormen, meer vrijheid en verantwoordelijkheid om de eigen normen voor kwaliteit op te stellen en aan te geven in hoeverre zij deze ambitie waarmaken. Robert Meinema van Kwest Online: “Door het bundelen van kennis en technologische slagkracht kunnen we scholen nog beter ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het borgen van de onderwijskwaliteit.” 

           
Van links naar rechts: Robert Meinema (directeur Kwest Online), Dirk Jan Timmer (directeur ParnasSys) en Kor IJszenga (directeur Koninklijke Van Gorcum).

Meer vrijheid en inzicht voor scholen

“Wij hebben gemerkt dat de individuele behoeften van scholen op het gebied van kwaliteitszorg zeer uiteenlopen. Prettig is dat dit nu ook wordt herkend door de Inspectie. Het doel van onze samenwerking is daarom een geïntegreerd systeem te bieden waar elke school de vrijheid krijgt om eigen doelen op een meer eenvoudige en overzichtelijke manier te borgen en te meten.”, aldus Dirk Jan Timmer, directeur van ParnasSys.

Professionalisering

Kor IJszenga, directeur van Koninklijke Van Gorcum, laat weten: “Ook bij het verder professionaliseren van directeuren en bestuurders in het primair onderwijs gaan we samenwerken. Zo organiseren we op 31 oktober 2017 een inspirerend symposium over kwaliteitszorg met als thema ‘Onderwijskwaliteit: meten, stimuleren en evalueren.”

Je bepaalt de route met ParnasSys|Schoolkwaliteit

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.