Stappenplan bij vragenlijst Zien! voor het (v)so

Categorie: ZIEN!, Anders Volgen

Gepubliceerd op:

Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met Zien! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst Zien! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

 De stellingen en toelichtingen zijn grotendeels hetzelfde als die van de Zien!-vragenlijsten van groep 1-4 en 5-8. Het specifieke aan deze vragenlijst is de normering, die is namelijk gebaseerd op ruwe scores. Daarnaast worden er handelingssuggesties gegeven die aansluiten bij het (voortgezet) speciaal onderwijs.
 
In een eerder artikel schreven we al over de nieuwe vragenlijst. De stellingen zijn op zo’n manier aangepast dat ze aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen in het (v)so. Voor de normering worden de ruwe scores gebruikt. Hierdoor maken de resultaten goed inzichtelijk in welke mate de leerlingen vaardigheden beheersen.

Stappenplan

Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt. Met behulp hiervan weet je welke stappen nodig zijn om de lijst in te vullen, hoe je in ParnasSys een ingevulde lijst bekijkt en waar je een overzicht opvraagt. Ook wordt ingegaan op de verschillende fasen van handelingsgericht werken, zodat je bewust aan de slag kunt.

Download het stappenplan

downloaden PDF 368.30 KB

Handelingssuggesties

Net zoals bij de andere vragenlijsten zijn ook bij deze vragenlijst verwijzingen opgenomen naar methoden, sova-spellen en prentenboeken, zoals STIP en de prentenboeken van Kikker. De beschikbare handelingssuggesties zijn specifiek gericht op de doelgroep van het (v)so. Zo is er een overzicht beschikbaar met doelen uit de zml-leerlijnen die gekoppeld zijn aan de ZIEN!-dimensies. Ook vind je een document waarbij in wordt gegaan op passende begeleiding bij de verschillende fasen van emotionele ontwikkeling. Je vindt de suggesties door na het invullen te klikken op de percentages op de groepskaart in ZIEN!. Ook staan alle bestanden die betrekking hebben op deze vragenlijst onder Informatief, op het startscherm van ZIEN!

Meer weten over ZIEN! ?

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.