Status ontwikkelingsperspectief

Categorie: Ontwikkelingsperspectief, Nieuws, ParnasSys

Gepubliceerd op:

Reacties op het nieuwe ontwikkelingsperspectief

In het afgelopen half jaar heeft ParnasSys feedback verzameld op het ontwikkelingsperspectief. De reacties die we ontvingen waren divers: sommige gebruikers waren zeer enthousiast, anderen gaven aan essentiële onderdelen te missen. Tevens hebben we gezocht naar oplossingen voor de feedback die we ontvingen. Bij deze geven wij jou een samenvatting van dit proces en lichten wij jou tevens in over het vervolgtraject.

Het eerste wat opvalt is dat zeer weinig gebruikers het OP in gebruik hebben genomen.
Wat daarnaast opvalt is dat de feedback in te delen is in twee categorieën.

1. Wensen mbt tekstverwerking

De eerste categorie betreft wensen die te maken hebben met tekstverwerker- of ‘Word’-achtige functionaliteiten. Gebruikers willen bijvoorbeeld dat wijzigingen in notities automatisch worden ingelezen in het OP, of dat het OP te kopiëren moet zijn. Tevens willen zij zelf tekstvakken kunnen definiëren, titels bij tekstvakken kunnen aanpassen of de volgorde van de diverse elementen in het OP zelf kunnen instellen.

Het veld van online oplossingen voor het maken van documenten is behoorlijk in beweging. Office 365 en Google docs zijn voorbeelden van partijen die zich op grote schaal en uiterst professioneel bezig houden met het maken van online maken van documenten. De geplande koppeling met Office 365 zal waarschijnlijk veel van dit soort wensen kunnen bedienen. We zullen daarom doorontwikkeling voor het OP op dit punt uitstellen tot na de implementatie van deze koppeling.

2. Wensen mbt toets-integratie

Een tweede categorie van feedback betreft wensen met betrekking tot meer toets-integratie. Sommige gebruikers vroegen waarom de niet-methodetoetsen niet getoond werden, anderen willen met functioneringsniveaus werken en weer anderen gaven aan de ontwikkelprognose te willen zien in het OP.

Er zijn echter ook een aantal toetsgerelateerde wensen die niet alleen voor het OP relevant zijn, maar door het hele leerlingvolgsysteem. Graag willen wij doorontwikkelingen doorvoeren die direct voor veel gebruikers veel meerwaarde bieden. We focussen ons daarom nu eerst op (fundamentele) toetswensen, waarvoor een groter draagvlak aanwezig is dan voor de OP-toetsgerelateerde wensen.

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.