Vers van de pers: Strategisch partnerschap Topicus en Driestar educatief

Categorie: Nieuws, ParnasSys

Gepubliceerd op:

Bij ParnasSys streven we ernaar steeds meer van betekenis te zijn voor het primair onderwijs. Driestar educatief is hier een belangrijke partner in en daarom gaan wij onze samenwerking intensiveren. In het bericht hieronder lees je over de gevolgen hiervan in het officiële persbericht.

Driestar educatief en Topicus, het bedrijf achter ParnasSys, spreken de intentie uit hun samenwerking per augustus 2017 te intensiveren. De onderwijsadviseurs en software-experts bundelen hun krachten om nog beter in te spelen op de vraag vanuit de onderwijsmarkt.

Beide organisaties werken al jaren samen in de ontwikkeling, implementatie en begeleiding rondom leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys en de aanvullende modules, zoals ZIEN! en Leerlijnen. Deze samenwerking ontwikkelt zich verder naar een strategisch partnerschap. Door uitwisseling van kennis, ervaring, producten en data zijn beide partijen nog beter in staat een goede bijdrage te leveren aan mooi en goed onderwijs. Dat zal merkbaar zijn voor onderwijsprofessionals en hun leerlingen. Dirk Jan Timmer van Topicus stelt: “Als wij bij softwareontwikkeling, -implementatie en training meer invulling willen geven aan de ondersteuning van de leerkracht, betekent strategische samenwerking met een sterk onderwijsinhoudelijke partij een geweldige meerwaarde.”

Daarom hebben Topicus en Driestar educatief het voornemen om vanaf 1 augustus 2017 het volledige scholingsaanbod van de ParnasSys Academie onder één herkenbaar en krachtig label te brengen, evenals andere begeleidingsactiviteiten die direct gerelateerd zijn aan de softwareproducten van Topicus. Het label wordt gevoerd door Topicus en Driestar educatief. Daarnaast handhaaft Driestar educatief haar onderwijsaanbod rond de thema’s identiteit en vorming, leiderschap en coaching, passend onderwijs, mediawijsheid, schoolvakken en concepten, leerlingenzorg en jeugdhulp.

“We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking goed is voor het onderwijs,” vertelt Robert Zoutendijk, bestuurder bij Driestar educatief. “ICT is niet meer weg te denken uit de school. Met behulp van de programma’s of modules, zoals ParnasSys, Leerlijnen en ZIEN!, kunnen leraren de resultaten en het welbevinden van hun leerlingen monitoren. Dat helpt hen op een eenvoudige manier hun onderwijs te plannen, evalueren en waar nodig verbeteren. Het is prachtig als het ontwikkelen en begeleiden rondom deze producten nog meer met elkaar verbonden worden. Topicus heeft bewezen heel goede software voor het onderwijs te kunnen bouwen. Om daar nog sterker in te worden, betekent kennis van de onderwijsadviseurs van Driestar educatief een enorme meerwaarde. Zij komen dagelijks op scholen en hebben veel ervaring met het werken met de onderwijssoftwaresystemen in de praktijk. Leraren zullen merken dat het scholingsaanbod dat binnen deze samenwerking tot stand komt nog meer toegespitst is op hun behoeften.”

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.