Vliegensvlug door ons systeem in '18/'19

Gepubliceerd op:

Meer inzicht in de leeropbrengsten en minder klikken bij het invoeren van toetsen

Achter de schermen zijn we altijd bezig om ParnasSys beter te maken. We werken aan nieuwe mogelijkheden om leerlingen beter te kunnen volgen, zoeken naar een stukje gebruiksgemak of sleutelen aan de servers of andere fundamentele onderdelen om te zorgen dat ParnasSys veilig en snel blijft en miljoenen gegevens kan verwerken.

Komend schooljaar ligt onze focus op hoe meer inzicht kan bijdragen aan het verlichten van de werkdruk. En de eerste stapjes kunnen we al onthullen!

Augustus 2018: De nieuwe kleurentabel

Signaalkleuren bij beide niveauschalen

Vanaf het nieuwe schooljaar werkt ParnasSys met een nieuwe kleurentabel, zodat je het vaardigheidsniveau van een leerling sneller kunt interpreteren. In de nieuwe kleurentabel hebben beide niveauschalen (A-E & I-V) signaalkleuren en heeft elk niveau een kleur.

De nieuwe kleurentabel wordt in de omgeving van ParnasSys doorgevoerd. Er wordt onderzocht of de signaalkleuren in alle overzichten worden aangepast, zodat deze ook beschikbaar worden in de PDF's met daarin de leerling- en groepsanalyses.

September 2018: Het tonen van het gecorrigeerde niveau

Gecorrigeerd niveau inzien

Met het tonen van het gecorrigeerd niveau kun je ouders en Inspectie op correcte wijze meenemen in het niveau van de leerling. Het gecorrigeerde niveau is het niveau waarmee je de vaardigheidsscore van een toets afzet tegen de norm van de leerjaargenoten van de leerling.

Stel, je toetst Emma uit groep 6 in januari met een M7 toets. Dan wil je haar niveau natuurlijk vergelijken met het niveau van haar klasgenoten. Door het nieuwe gecorrigeerde niveau wordt Emma's vaardigheidsscore op de M7-toets afgezet tegen de normering van M6. Vanaf het nieuwe schooljaar kun je dit heel eenvoudig inzien!

Het gecorrigeerd niveau is terug te vinden op de leerlingkaart op het onderdeel ‘afgenomen niet-methodetoetsen’. Later in het schooljaar kun je het ook op de groepskaart en groepstoetspagina terugvinden.

Referentieniveau inzien

In het najaar van 2018 gaat ParnasSys het referentieniveau bij leerlingen tonen op de leerling- en groepstoetspagina. De wet Referentieniveaus Taal en Rekenen bepaalt welke basiskennis leerlingen moeten beheersen gedurende hun schoolcarrière op het gebied van taal en rekenen/wiskunde. Voor het referentieniveau geldt dan ook een opbrengstverplichting. Het uitgangspunt hierbij is dat het onderwijs, van basis- tot aan het vervolgonderwijs, naadloos op elkaar aansluit.

Wanneer gebruik ik referentieniveaus?

Referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen op bepaalde momenten moeten hebben. Scholen kunnen zo beter hun doelen stellen en hun onderwijs hierop afstemmen. Met het tonen van het referentieniveau kun je eenvoudig monitoren welke leerlingen uitvallen en bepalen voor welke leerlingen je een individueel plan wilt opstellen.

Functioneringsniveau inzien

Hulpmiddel voor het vaststellen van jouw onderwijsaanbod

In het najaar van 2018 gaat ParnasSys het functioneringsniveau van leerlingen tonen op de groeps- en leerlingtoetskaart. Dit functioneringsniveau geeft aan de hand van de vaardigheidsscore een indicatie over het werk- en denkniveau van een leerling. Zo kan ParnasSys aangeven dat Emma, die is getoetst op de M7, functioneert op het niveau dat leerlingen gemiddeld aan het eind van leerjaar 7 hebben.

Het bepalen van het onderwijsaanbod wordt daardoor gemakkelijker. Tevens is het functioneringsniveau een goed te begrijpen indicatie voor ouders, waardoor het jou als leerkracht gemakkelijker wordt gemaakt om te communiceren over hoe je leerlingen presteren.

Najaar 2018: Versimpelen toetsinvoer en het tonen van referentie- en functioneringsniveaus

Versimpelen toetsinvoer methode onafhankelijke toetsen

Ben jij ook veel tijd kwijt om toetsen op maat (ook wel bekend als terug- en doortoetsen) per leerling in te voeren? Is het jou nog steeds onduidelijk wanneer welk resultaat nou meetelt? Of vergeet jij ook weleens het vinkje 'telt mee voor de inspectie' aan te vinken? In het najaar zijn die onduidelijkheden en extra handelingen verleden tijd. Dag extra kliks, hallo tijdsbesparing!

Je krijgt straks één scherm waarin je alle toetsresultaten overzichtelijk kunt invoeren. Hierbij is het mogelijk om voor een leerling meerdere resultaten in een toetsperiode in te voeren. ParnasSys zal automatisch het laatste resultaat dat je hebt ingevoerd laten meetellen. Wil je een ander resultaat mee laten tellen? Wijzig dit dan direct via het nieuwe invoerscherm.

Belangrijk! Ter voorbereiding op de bovenstaande veranderingen laat ParnasSys per 8 augustus 2018 bij nieuw ingevoerde toetsresultaten de laatste afname automatisch meetellen bij het berekenen van het groepsgemiddelde. Op dit moment wordt altijd het eerste resultaat meegeteld. De historie van eerder ingevoerde toetsen blijft overigens ongewijzigd.