Voldoe met ZIEN! aan het nieuwe onderzoekskader van de inspectie: download de voorbeeldnotitie

Categorie: Nieuws, ZIEN!, Anders Volgen

Gepubliceerd op:

Je kunt aan de criteria van het nieuwe onderzoekskader voldoen door alle mogelijkheden van ZIEN! te benutten. Hoe je dat doet? Download onze beleidsnotitie! Die kun je zelf aanpassen en gebruiken ter verantwoording naar de onderwijsinspectie.

Per 1 augustus 2017 geldt het nieuwe onderzoekskader van de onderwijsinspectie (dat is uitgekomen in oktober 2016) . Je kunt aan de criteria van dit nieuwe onderzoekskader wat betreft de standaarden veiligheid (SK1) en de sociale en maatschappelijke competenties (OR2) voldoen door alle mogelijkheden van ZIEN! te benutten, planmatig te werken en je eigen ambities en doelen te behalen. Een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden is beschikbaar in de vorm van een beleidsnotitie. Dit is een voorbeeldnotitie die je als school naar eigen invulling kunt aanpassen en kunt gebruiken ter verantwoording naar de onderwijsinspectie. In dit artikel wordt een korte impressie van dit document weergegeven. Spiegel je eigen situatie aan onderstaande punten en je weet waar je staat!

Check voor jezelf: op welke punten ben je als school tevreden?

 1. We weten aan welke sociale competenties we willen werken bij onze leerlingen en wat de relevantie ervan is. Wij willen onze leerlingen ondersteunen in hun sociale en emotionele ontwikkeling omdat we ze sociale en maatschappelijke competenties gunnen. De sociale competenties die we nastreven zijn zichtbaar als pro-sociaal gedrag, zoals geoperationaliseerd in ZIEN!. Ons streefdoel is dat alle leerlingen pro-sociaal gedrag (leren) vertonen en we willen hen hierin begeleiden.
 2. We hebben zicht op welke vaardigheden leerlingen daadwerkelijk laten zien. Om pro-sociaal gedrag te laten zien, zijn vijf vaardigheden nodig, namelijk: Sociaal Initiatief, Sociale Autonomie, Sociale Flexibiliteit, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. Deze vijf vormen, samen met de graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden, de kern van ZIEN!. Om dit te monitoren vullen we de ZIEN!-leerkrachtobservatielijst in. Daarnaast laten we leerlingen de vragenlijsten ZIEN! Leerling 5-8 invullen.
 3. We hebben zicht op de veiligheidsbeleving van onze leerlingen. Om aan de eis van de onderwijsinspectie te voldoen, moeten de leerlingen minimaal één keer per jaar de vragenlijsten ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat en ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving invullen. Hierin worden vragen over onder andere de volgende drie categorieën gesteld: Het Welbevinden van de leerlingen, de Pestbeleving en de Veiligheidsbeleving.
 4. We werken planmatig aan het versterken van de sociale competenties en een positief en sociaal veilig leer- en leefklimaat. We werken preventief aan het sociaal-emotioneel functioneren, maar ook curatief wanneer een leerling ondersteuning kan gebruiken om bepaald gedrag meer te laten zien. Dit doen we door cyclisch te werken in een proces van waarnemen, begrijpen, wegen, plannen, handelen en evalueren. Deze cyclus wordt meerdere malen doorlopen in een jaar.
 5. We betrekken altijd ouders en leerlingen erbij als we gaan werken aan sociale competenties en een positief en sociaal veilig leer- en leefklimaat. Samen met de leerling en ouders observeren we en wegen we of en welke interventies gekozen moeten worden om de leerling te laten groeien.
 6. We hebben een samenhangend en doordacht beleid wat betreft pedagogische interventies, spellen, materialen en werkvormen om het sociaal-emotioneel functioneren te versterken. Hierbij benutten we vooral de mogelijkheden die zich de hele dag door voordoen om nieuw gedrag aan te leren en te verinnerlijken. De school gaat dit systematisch na.

En, op hoeveel punten ben je al tevreden? Waar is nog winst te behalen bij jezelf of op je school? Het nieuwe inspectiekader biedt veel kansen om zelf je doelen als school (gedeeltelijk) te bepalen en te laten zien hoe je daar aan werkt. We komen graag bij je langs om je op een praktische manier te ondersteunen om de mogelijkheden van het nieuwe onderzoekskader goed te benutten. Geef de sociaal-emotionele vorming van leerlingen een impuls en ervaar wat het oplevert!

Download de beleidsnotitie

downloaden PDF 242.05 KB
 • Blijf op de hoogte!

  Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

 • Nieuwe tips van Mark!

  Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

 • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

  In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.