Werkdruk verlagen met ParnasSys

Categorie: Ontwikkelingsperspectief, Werkdruk, ParnasSys

Gepubliceerd op:

Hergebruik van data leidend motief bij het nieuwe ontwikkelingsperspectief

Werkdruk is een veelbesproken thema in het onderwijs. Het gaat dan vaak om de toegenomen werkdruk door de veranderingen rond passend onderwijs. Maar ook de administratieve belasting van leerkrachten komt daarbij al snel in beeld.

Misverstanden

Rond die administratieve belasting van leerkrachten zijn er overigens veel misverstanden. Vaak wordt bijvoorbeeld verwezen naar eisen van de onderwijsinspectie, wat echter lang niet altijd op waarheid berust. Daar wordt in dit artikel niet verder op ingegaan, aangezien er al veel over regeldruk en administratie gepubliceerd is.
We bespreken een ontwerpregel die we in ParnasSys hanteren en die de administratieve belasting van leerkrachten omlaag brengt: hergebruik van data.

Notities per kind

Veel scholen maken een notitiecategorie aan die heet 'belemmerende factoren' en een met de naam 'stimulerende factoren'. Binnen deze categorieën worden dan met enige regelmaat de belemmerende en stimulerende factoren vastgelegd. Elke keer wordt hiervoor een nieuwe notitie aangemaakt. Hierdoor ontstaat er op kindniveau door de jaren heen een helder overzicht van de ontwikkeling van deze kindfactoren. Het is ook duidelijk hoe de diverse leerkrachten zicht hebben gehad op het betreffende kind.

Groepsoverzicht

Wanneer de genoemde notitiecategorieën standaard op de groepskaart worden getoond, is er doorlopend op groepsniveau inzicht in de belemmerende en stimulerende factoren van de kinderen uit de groep. De meest recente notities worden getoond, dus het overzicht is altijd actueel zonder extra werk.

Ontwikkelingsperspectief

Juist bij de kinderen waarvoor een ontwikkelingsperspectief moet worden ingevuld, is vaak extra verslaglegging nodig. Daarom is het handig dat aan het ontwikkelingsperspectief al bestaande notitiecategorieën gekoppeld kunnen worden. Allereerst natuurlijk de genoemde kindfactoren. Maar daarnaast kan elke gewenste notitiecategorie aan het ontwikkelingsperspectief gekoppeld worden. Hergebruik van data!

Overdracht

Tenslotte gaat elk kind een keer van school af. Soms zelfs tussentijds naar het speciaal onderwijs. In dat geval wordt gebruik gemaakt van OSO, waarmee veel algemene informatie over het kind middels een standaard digitaal wordt overgedragen aan de volgende school. Hierbij is het dan binnenkort mogelijk om het ontwikkelingsperspectief als bijlage mee te sturen. Ook dat is weer hergebruik van data: de notities die gekoppeld zijn aan het ontwikkelingsperspectief, gaan mee met het dossier.

 

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Nieuwe tips van Mark!

    Elke maand geeft Mark tips om jou door het schooljaar te helpen.

  • Makkelijker het OSO-dossier klaarzetten

    In deze blog vertellen we je over de werkwijze waarmee je in drie eenvoudige stappen het OSO-dossier klaarzet en inzage geeft aan ouders/verzorgers.