Een terugblik op de Pleindag Anders sturen in maart

Pleindag ASS.JPG

Op de eerste Pleindag in november stonden de drie thema’s Anders volgen, Anders werken en Anders communiceren centraal. Op woensdagmiddag 7 maart 2018 draaide alles om ons vierde thema: Anders sturen. Samen met o.a. directeuren en schoolleiders keken we naar de rol van technologie in kwaliteitszorg.

Aan de slag! 
Keurig een middag luisteren met de armen over elkaar zat er niet in voor de schoolleiders en directeuren op de Pleindag. Na de openingslezing van Cees Bos, waarin hij vertelde hoe technologie kan helpen om de onderwijskwaliteit in eigen hand te nemen, moesten de deelnemers de handen uit de mouwen steken bij twee keuzeworkshops van elk een uur.

We hebben per workshop alle feiten, feedback en tips voor je op een rijtje gezet:

Eigenaarschap: het oerconflict aangepakt
De overheid, bestuur en schoolleiding bepalen de richtlijnen voor het onderwijsproces. Dit tot grote frustratie van het onderwijzend personeel. De leiding noemt het ‘inkaderen’ en de leraar ziet dit als ‘begrenzen en beperken’. Hoe zorg je ervoor dat dit spanningsveld wordt verkleind en dat onderwijskwaliteit bij iedereen leeft?
Lees meer... 

Van Integraal naar ParnasSys|WMK: wegwijs worden in een nieuw systeem
Alles in ParnasSys|WMK is gebaseerd op de nieuwste toezichtkaders. De voordelen van WMK t.o.v. Integraal zijn dat er meer inhoud is (de bibliotheek is meer gevuld) en je kan vragenlijsten zelf aanpassen op terminologie en ambities.
Lees meer...

Schoolontwikkeling: de basis van ParnasSys|WMK
In deze workshop werden vooral de basismogelijkheden van ParnasSys|WMK besproken en de meest voorkomende handelingen. Zo wordt aanbevolen dat je de kwaliteitskaarten moet aanpassen op de visie van de school en dat je ook de documenten in het downloadgedeelte van ParnasSys|WMK moet gebruiken. Tot slot werd benadrukt dat ParnasSys|WMK een middel is en geen doel. Stel je vooraf de vraag hoe ParnasSys|WMK je kan helpen. Voor doorontwikkeling gaven deelnemers aan behoefte te hebben aan een cockpit, net zoals in Integraal. Download presentatie.

Monitoring: inzoomen op ParnasSys|Ultimview
De workshop Monitoring was een interactieve workshop waarin enerzijds de functionaliteit van ParnasSys|Ultimview werd uitgelegd en waarin anderzijds huidige gebruikers in discussie gingen over wensen voor doorontwikkeling. Vanuit de nieuwe visie 'laat zien wat nodig is, en ook niet meer dan dat' gingen de deelnemers met elkaar in gesprek.
Lees meer... 

Leraarontwikkeling: Ontwikkelen van je team
In ParnasSys|Mijnschoolteam worden resultaten van verschillende observaties naast elkaar gepresenteerd in één rapport. Op die manier krijg je maximaal zicht in de ontwikkeling van leraren. De deelnemers zijn enthousiast verrast over de ontwikkeling die de tool het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. 
Lees meer...

Plannen: Onsbeleidsplan en Mijnschoolplan
De deelnemers konden in deze workshop kennismaken met de modules ParnasSys|Onsbeleidsplan en ParnasSys|Mijnschoolplan. Er werd uitgelegd hoe je eenvoudig een strategisch beleidsplan (voor besturen) en een schoolplan (voor scholen) kunt opstellen én hoe je deze actiepunten vervolgens kunt onderverdelen in specifiekere jaarplannen.
Lees meer...
 

Bedankt voor de gastvrijheid OBS Atlantis!

logo Atlantis.png