Na 6 jaar directeur te zijn geweest op een basisschool kreeg ik de mogelijkheid om bij de stichting bovenschools directeur te worden. Een hele andere maar bijzondere uitdaging, de koers in het oog houden en waar nodig bij sturen was ik al gewend, maar nu op afstand. ParnasSys helpt mij hier echt enorm bij.
Jaap
 

Helder zicht op de resultaten

Als directeur heeft u mogelijk al de nodige ervaring met ParnasSys. In het onderwijskundig leiden van uw school baseert u zich echter ook op de resultaten. Van toetsscores tot lesuren en leerlingaantallen. Met ParnasSys en Ultimview heb je een scherp beeld van deze cijfers. Eigenlijk is ParnasSys een onderwijskundig informatiesysteem, waarmee ik tijdig kan reageren op tegenvallende resultaten. Een onmisbare ondersteuning, zeker als directeur wanneer ik verantwoording moest afleggen aan het bestuur, ouders en inspectie.

 

Kwaliteitsmetingen

Op school gebruikten wij al de uitbreiding kwaliteitsinstrument Integraal, compleet geïntegreerd in ParnasSys, ideaal. Eerste instantie alleen voor tevredenheidspeilingen bij ouders en collega’s later ook voor schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling en dat alles in één cockpit.

 

Qualiant

Vanuit onze filosofie moet de regie van alle administratieve processen binnen onze eigen organisatie liggen. Jan Verburg kwam hiervoor met een nieuw initiatief binnen ParnasSys genaamd Qualiant. Een platform waarin alle processen worden gefaciliteerd met moderne software en inrichting. Binnenkort gaan we het uitbreiden met administratieve dienstverlening. 

Lees meer over Qualiant →