Aanvraagformulier opzeggen school

Via dit formulier kun je het contract met ParnasSys voor jullie school opzeggen. ParnasSys verzorgt dat jullie een bestand ontvangen van de huidige gegevens uit jullie schoolomgeving. Vervolgens wordt de school dichtgezet voor iedereen en verwijderen we de gegevens.

Gegevens contactpersoon

Dit formulier dient te worden ingevuld door iemand van jullie bestuur met tekenbevoegdheid.