Velen van jullie hebben al gehoord van het Plein van ParnasSys. Maar wat is het exact? En wat heb jij hier aan? Dat ontdek je hier!

 

Kom naar de Pleindagen van ParnasSys, want daar valt veel voor je te halen! Leerkrachten, directeuren, ICT'ers, administratieve krachten en IB'er gaan tijdens de Pleindagen samen met ParnasSys in kleine groepen in gesprek over werkdrukverlaging en inzicht krijgen in de ontwikkeling van een leerling. Je krijgt allerlei nuttige tips en hoort verschillende ideeën, quick wins en ervaringen die je direct op school kan toepassen. Ook wij van ParnasSys doen veel kennis op waar we direct mee aan de slag gaan.

De workshops van schooljaar 2017-2018 waren verdeeld over drie verschillende thema's: Anders communiceren, Anders volgen, Anders sturen en Anders werken. Een terugkoppeling van afgelopen schooljaar:

Anders communiceren

Win het hart van iedere ouder met Parro
Ouderbetrokkenheid is belangrijk, dat is algemeen bekend. Maar met Parro betrek je ook daadwerkelijk de ouder, en dat op een leuke en laagdrempelige manier! In deze workshop werd duidelijk dat Parro het veel makkelijker maakt voor leerkrachten om met ouders te communiceren. Met Parro maak je veel eigen keuzes over wie jou wanneer mag benaderen. Bovendien koppelt Parro met ParnasSys, waardoor je aan de slag kunt zonder administratieve taken uit te voeren. Met de AVG die op 25 mei j.l. in werking trad kregen leerkrachten antwoord op de vraag hoe zij via Parro AVG-proof kunnen communiceren en waren zij enthousiast over de integratie van de privacy-instellingen in ParnasSys.

Gebruik jij nog geen Parro?

Start een gratis pilot!

Anders sturen

Samen met directeuren en schoolleiders kijken naar de rol van technologie in kwaliteitszorg.
Cees Bos, auteur van WMK, gaf de openingslezing waarin hij vertelde hoe technologie kan helpen om de onderwijskwaliteit in eigen hand te nemen. Deelnemers konden kiezen uit meerdere workshops.
Eigenaarschap: het oerconflict aangepakt
De overheid, bestuur en schoolleiding bepalen de richtlijnen voor het onderwijsproces. Dit tot grote frustratie van het onderwijzend personeel. De leiding noemt het ‘inkaderen’ en de leraar ziet dit als ‘begrenzen en beperken’. Deze workshop hielp je ervoor zorgen dat dit spanningsveld wordt verkleind en dat onderwijskwaliteit bij iedereen leeft.
Schoolontwikkeling: de basis van ParnasSys|WMK
In deze workshop werden vooral de basismogelijkheden van WMK besproken en de meest voorkomende handelingen. Zo wordt aanbevolen dat je de kwaliteitskaarten moet aanpassen op de visie van de school en dat je ook de documenten in het downloadgedeelte van ParnasSys|WMK moet gebruiken. Tot slot werd benadrukt dat WMK een middel is en geen doel. Stel je vooraf de vraag hoe WMK je kan helpen. Wil jij meer weten hierover, lees dan verder op WMK.
Monitoring: inzoomen op Ultimview
De workshop Monitoring was een interactieve workshop waarin enerzijds de functionaliteit van Ultimview werd uitgelegd en waarin anderzijds huidige gebruikers in discussie gingen over wensen voor doorontwikkeling. Vanuit de nieuwe visie 'laat zien wat nodig is, en ook niet meer dan dat' gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Ontdek meer over Ultimview.
Leraarontwikkeling: Ontwikkelen van je team
In Mijnschoolteam worden resultaten van verschillende observaties naast elkaar gepresenteerd in één rapport. Op die manier krijg je maximaal zicht in de ontwikkeling van leraren. De deelnemers zijn enthousiast verrast over de ontwikkeling die de tool het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Heb je al ParnasSys|WMK? Breid je pakket ParnasSys|schoolkwaliteit uit met Mijnschoolteam.
Plannen: Onsbeleidsplan en Mijnschoolplan
De deelnemers konden in deze workshop kennismaken met de modules Onsbeleidsplan en Mijnschoolplan. Er werd uitgelegd hoe je eenvoudig een strategisch beleidsplan (voor besturen) en een schoolplan (voor scholen) kunt opstellen én hoe je deze actiepunten vervolgens kunt onderverdelen in specifiekere jaarplannen. Lees meer over de module Onsbeleidsplan en Mijnschoolplan.

Anders volgen

Leerlingen volgen in het schooljaar 2018-2019

Deelnemers van deze workshop kregen een preview van de nieuwste plannen voor het LVS van ParnasSys. ParnasSys wil de leerkracht meer ondersteunen bij het planmatig handelen. Inmiddels hebben we hier meer over gecommuniceerd. Check de pagina 'Vliegensvlug door ons systeem in '18/'19'.
Nieuwe oplossingen voor de leerkracht?!

Welke pijnpunten ervaren leerkrachten? Dat was de centrale vraag die in deze workshop centraal stond. Om deze vraag te beantwoorden werden er opdrachten uitgevoerd. Leerkrachten kregen de vraag om de vijf grootste knelpunten te omschrijven in de vorm van concrete handelingen. Met deze informatie gaan wij aan de slag! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.
Dichterbij brengen van resultaten en leerdoelen

Gynzy is een systeem waarmee je digitaal kan verwerken. Nieuw voor sommige deelnemers, gesneden koek voor de ander. Het was daarom mooi om te zien hoe enthousiast deelnemers waren en met elkaar in gesprek gingen over hoe zij gepersonaliseerd onderwijs aanbieden. Ook bij ParnasSys hebben we veel geleerd. Zo hebben we de bevestiging gekregen dat we nog meer de link moeten leggen tussen Gynzy en ParnasSys en dat sommige noodzakelijke functionaliteiten makkelijker en sneller ingeregeld moeten worden en daardoor als minder vervelend worden ervaren.

Hoe komt dat uit te zien?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Anders werken

Samen quick wins ontdekken

In de kleine setting van deze workshop konden deelnemers gerichte vragen stellen. Leerkrachten wisselden onderling ervaringen uit en kregen hierbij tips van ParnasSys Servicedesk collega's. Wil je elke maand tips van ParnasSys Servicedesk collega's direct in je inbox? Meld je aan voor de ParnasSys nieuwsbrief!

Ins en outs van het ontwikkelingsperspectief

Hoe werk je in ParnasSys met een Ontwikkelingsperspectief (OP)? Je wilt geen dubbele werk doen en ook geen dikke dossiers naar het loket versturen. Wel wil je alles in één gedigitaliseerde versie die altijd up-to-date én in ParnasSys zichtbaar is. In deze sessie kwam de oplossing. Richt dan via 'beheer' alles in één keer goed in. Een goede basis verlaagt de werkdruk, geeft je overzicht en maakt de voortgang van de leerling voor iedereen inzichtelijk.

Meer weten?

Volg een scholing van de ParnasSys Academie

Wil je ook geïnspireerd worden en handige tools krijgen?

De data van de Pleindagen voor het schooljaar 2018-2019 zijn bekend.

  • Blijf op de hoogte!

    Elke maand Pim & Lonneke in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.