In de afgelopen maanden heeft de ParnasSys Academie op verschillende scholen gewerkt aan de implementatie van de leerlijn voor (hoog)begaafden. Naast de technische implementatie in ParnasSys verzorgt de ParnasSys Academie ook inhoudelijke bijeenkomsten passend bij de leerlijnen.

Op de Calvijnschool in Sliedrecht zijn we aan de slag gegaan met de lijn ‘Motivatie’.

Jolineke Dooren-Vonk is als teamleider op de Calvijnschool enthousiast over de bijeenkomsten van de ParnasSys Academie. Na een nascholingstraject over differentiätie wilde haar team 'plusleerlingen' beter signaleren en meer voor hen betekenen.

Jolineke: "Onder leiding van de ParnasSys Academie zijn we aan de slag gegaan met de theorie van meer- en hoogbegaafdheid en hebben we geleerd om breder te kijken naar onze leerlingen. Niet alleen de cognitieve resultaten, maar ook het welbevinden, de betrokkenheid en creatief denken doen ertoe.

Onderwijsadviseur Martine Blonk presenteerde in het 'model voor een brede ontwikkeling'.

Martine: "Dit model is opgebouwd vanuit de kern: de kerndoelen. Vandaaruit wordt de inhoud van de leerstof vormgegeven. De manier waarop kinderen met deze leerstof aan de slag gaan, komt terug in de cirkels daaromheen. We hebben de leraren laten aanvinken met welke twee leerlijnen ze aan de slag wilden. Dat werden Motivatie en Creatief denken."

 

"Doordat we een grote, ingewikkelde opdracht kregen die uitgevoerd moest worden in een beperkte tijd konden we ervaren hoe dit is voor leerlingen. We stelden een doel op voor onze leerlingen, verwerkten dit doel in één of meer activiteiten en presenteerden de activiteit op een poster. En dat allemaal in 45 minuten."- Jolineke

Tijdens de bijeenkomst over motivatie begon de groep bij hun eigen motivatie. Heftig en confronterend, vond Jolineke. Daarna ging de groep aan de slag met de theorie over de growth en fixed mindset. Jolineke: "Wat doen leerlingen met uitdagingen, hindernissen, kritiek en successen? En wat doen we zelf als we hiermee te maken krijgen? Doordat we een grote, ingewikkelde opdracht kregen die uitgevoerd moest worden in een beperkte tijd konden we ervaren hoe dit is voor leerlingen. We stelden een doel op voor onze leerlingen, verwerkten dit doel in één of meer activiteiten en presenteerden de activiteit op een poster. En dat allemaal in 45 minuten."

Resultaten

De posters, waarvan je hieronder een aantal voorbeelden ziet, leveren een aantal activiteiten op die de school met leerlingen kan doen in het kader van Motivatie. Jolineke: "Leraren zijn zich bewust van de growth en de fixed mindset. Dit horen we in de ‘taal’ die gesproken wordt in de wandelgangen en de groepsbesprekingen. Ook maken zij door middel van gesprek of activiteiten de leerlingen hier bewust van. Growie en Fixie zijn voor de leerlingen van groep 8 geen onbekenden. Teamleden kunnen per jaarlaag ideeën aandragen voor borging. Tijdens de bouwvergadering worden er lesideeën uitgewisseld. We zien uit naar de volgende middag over Creatief denken!