"Het ontwikkelingsperspectief in ParnasSys wordt als heel prettig ervaren. Het scheelt werk en geeft een heel overzichtelijk beeld."


- CorJohn van der Beek
Zorgmakelaar en voorzitter commissie van toekenning Loket Randstad Berséba

"Sinds kort zie ik in de dossiers ten behoeve van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring sbo of bij een aanvraag voor een arrangement het ontwikkelingsperspectief uit ParnasSys verschijnen. En daar ben ik blij mee, want dit ontwikkelingsperspectief geeft een heel overzichtelijk beeld van de leerlingkenmerken en de omgevingskenmerken. Voor ons als commissie van toekenning is het van belang om goed zicht te hebben op de ondersteuningsbehoeften van de leerling en wat de school gedaan heeft en nog nodig heeft.

Het was voor de commissieleden wel weer even wennen aan een andere opzet, maar nu ze er aan gewend zijn  wordt het als heel prettig ervaren. Het is dan ook het eerste document dat bij de beoordeling van een aanvraag wordt geopend. Wil je meer weten, dan open je de andere documenten uit het dossier. Maar om een aanvraag te beoordelen start je met het ontwikkelingsperspectief, is onze ervaring.

Ik denk dat de ib’ers dit document ook heel prettig vinden. Ik weet nog wel dat de oude onderwijskundige rapporten handmatig werden ingevuld; later konden ze in een Word-bestand alle gegevens netjes overtypen. Gelukkig is dat verleden tijd en worden de gegevens die al in ParnasSys staan gewoon meegenomen. Het lijkt mij een hele verbetering ten opzichte van vroeger. Ik ben blij dat ons samenwerkingsverband de stap genomen heeft om het gebruik van het ontwikkelingsperspectief vanuit ParnasSys verplicht te stellen voor de scholen. Dat heeft alleen maar voordelen.”

CorJohn van der Beek

Zorgmakelaar en voorzitter commissie van toekenning Loket Randstad Berséba