Digitaal communiceren met ouders

Communicatie en betrokkenheid van ouders is van groot belang in ons onderwijs. We willen graag samenwerken met kinderen en ouders. Samen afstemmen over hoe het gaat, waar we aan werken en wat er nodig is. Dit doen we uiteraard vooral door persoonlijke gesprekken met ouders en kind, maar ook door ouders te informeren over wat er speelt in de klas en op de school.

 

Waar vroeger nog schoolkranten bestonden en briefjes meegingen in de rugzakjes, is dat tegenwoordig vervangen door digitale communicatie. Sinds dit jaar zijn alle scholen over op hetzelfde platform; Parro. Parro is een website/app waar ouders en school samen berichten delen, samen activiteiten organiseren en afspraken plannen.

Positieve ervaringen

De Bouwhof en De Touwladder gingen in 2018 als één van de eersten over op Parro. Renate van Iersel (bovenschools directeur van beide scholen) is blij met dit platform: “het is heel makkelijk in gebruik, een beetje zoals what’s app. Het maakt het contact laagdrempelig en de lijntjes kort. Daarnaast organiseren we activiteiten nu veel sneller met ouders. Ook de afstemming met ouders die zich hebben ingeschreven is makkelijk in die app mogelijk.” Ook ouders reageren positief. Renate hoorde vooral dat ouders blij zijn dat ze het via hun telefoon makkelijk kunnen lezen en organiseren. Dat is passend in deze tijd.

Ook op De Terebint zijn ze blij met de overgang. Hans Tjalsma (directeur van De Terebint) is eveneens positief: “de overgang is goed verlopen. Team en ouders waren allemaal snel over en hierdoor is de communicatielijn tussen leerkracht, school en ouders kort. We kunnen ouders nu snel bereiken en zeker bij nieuwe leerlingen is het opstarten van Parro eenvoudig en kunnen we ook met nieuwe ouders snel communiceren”. 

Privacy gewaarborgd

Belangrijke voorwaarde vanuit PCBO Apeldoorn was de ontsluiting van gegevens tussen ons leerlingvolgsysteem en dit ouderplatform. Die moeten op elkaar aansluiten zodat we maar één bron hebben van gegevens. Dit is vanuit beheer, gebruik en privacy een vereiste. Parro is een veilig systeem dat aan de regels van de AVG (wetgeving rondom Privacy) voldoet.

Start vandaag nog met Parro