NOVEMBER pleindagen

De pleindagen staan in het teken van het verlagen van de werkdruk en het vergroten van inzicht. Dit doen we door dingen anders te doen. We willen samen niet een betere, niet een slimmere, maar een andere aanpak verkennen. Anders dan je tot nu toe hebt gedaan. We gaan anders communiceren, anders volgen en anders werken.

Regio Midden

Hilversum | 15 November

Lorentz School.jpg

Regio Noord

Meppel | 22 November

OBS Sprinkels.jpg

Regio Zuid

Waalwijk | 29 November

Zilverlicht.jpg

Het Programma

De pleindag duurt van 14.30 uur tot 18.00 uur. De indeling van de pleindag is:

14.30 uur Opening van Het Plein
14.45 uur Workshop 1
15.30 uur Workshop 2
16.10 uur Pauze
16.30 uur Workshop 3
17.10 uur Plenaire afsluiting en meet & greet

Wanneer je je aanmeldt voor een pleindag, geef je je voorkeuren aan voor drie workshops. Hieronder staat een toelichting van de negen workshops waar je uit kunt kiezen. De drie hoofdthema's anders communiceren, anders volgen en anders werken hebben allen een haal, breng en deel workshop.


Anders werken met ParnasSys

ParnasSys biedt zeeën aan mogelijkheden. Het moet als slimme digitale oplossing jou als leerkracht helpen de werkdruk te verminderen. Hiervoor zijn er richtlijnen nodig die jullie onderling afspreken, want in ParnasSys zijn er meerdere wegen naar Rome. Als je wilt kun je ellenlange dossiers opbouwen en alles tot in de puntjes registreren. Maar draagt dit bij aan beter onderwijs voor jouw leerlingen? Bij anders werken met ParnasSys gaan we samen op zoek hoe ParnasSys jou het beste kan ondersteunen.

Halen | De ins en outs van het ontwikkelingsperspectief

In ParnasSys is het mogelijk om te werken met een ontwikkelingsperspectief. Het is aan te bevelen om dan vanaf de basis het leerlingdossier goed vorm te geven in ParnasSys. In deze workshop leren wij jou hoe je dat het beste kan doen. Ook is er aandacht voor wet- en regelgeving met betrekking tot het ontwikkelingspersectief.

Brengen | Wat betekent digitalisering voor jou en jouw school?

Wat heb jij nodig om inzicht te krijgen, welk doel dient dat inzicht, en wat moet je daar vervolgens voor vastleggen? Welke tools gebruik je of heb je nodig? Onze missie is om het inzicht in leerontwikkelingen te verhogen, waarbij de werkdruk verlaagd wordt. Wat heb jij hiervoor nodig? Tijdens deze workshop luisteren we graag hoe we ParnasSys nog beter kunnen laten aansluiten bij de dagelijkse praktijken in het onderwijs.

Delen | Samen quick wins ontdekken

Hoe werk jij met ParnasSys? Waar zou je handiger in willen worden? Heb jij misschien wel de gouden tip voor collega’s op andere scholen? In deze interactieve workshop onder begeleiding van specialisten van de ParnasSys servicedesk ga je ervaringen uitwisselen om handiger en makkelijker te werken met de huidige mogelijkheden in ParnasSys. Het doel is sneller en effectiever gebruik maken van ParnasSys. We sluiten af met tips van Mark!


Anders volgen 

Onze missie is om het inzicht te vergroten. Om dit te bewerkstelligen moeten we de individuele leerling goed kunnen volgen. Waar liggen zijn talenten en waar kan hij nog in groeien? Als leerkracht wil je dit graag tot in de detail weten. Heeft Pim moeite met rekenen als geheel of alleen met breuken? En helpen de extra oefeningen die ik hem geef? Bij anders volgen gaan we in gesprek over de visie op volgen en wat je hiervoor nodig hebt, geven we een indruk hoe je leerlingen kunt volgen met Gynzy en willen je een idee voorleggen.

Halen | Aan de slag met Gynzy Kids!

Gynzy geeft een interactieve workshop over digitaal verwerken, passend bij iedere methode. Geen werkboekjes meer nakijken en dus meer tijd voor jouw leerlingen in de klas. Maak kennis met Chromebooks en iPads in combinatie met de adaptieve verwerkingssoftware van Gynzy.

Brengen | Is het einde van de toetscultuur in zicht?

Welke inzichten mis jij als leerkracht om je werk goed uit te voeren? Welke informatie is onmisbaar en bij welke informatie voel je de administratielast al op je schouders drukken? Hoe belangrijk is het concept van een toets, terwijl nu continu via digitaal lesmateriaal kan worden gemonitord hoe goed leerlingen opgaven maken? Wij zijn benieuwd naar jouw antwoorden op deze vragen, zodat we een beter beeld krijgen hoe de voortgang van een leerling in kaart kan worden gebracht om jou optimaal te ondersteunen bij het volgen en ondersteunen van leerlingen!

Delen | Van leerdoelen naar daden! 

Een nieuwe digitale manier van volgen is een realistische kijk op de toekomst. Zicht op leerdoelen, zodat je weet wat de context is van een leerresultaat. Het inzicht dat je nodig hebt om je handelen als leerkracht aan te passen. ParnasSys en Gynzy hebben de handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken. Geef je input over dit concept, denk mee en geef je feedback op ons idee!


Anders communiceren

Ouderbetrokkenheid is belangrijk. En het wordt steeds belangrijker. Wat versta jij onder ouderbetrokkenheid en wat verwacht jij hiervan? Het realiseren van goede ouderbetrokkenheid is weer een extra taak. Hoe kunnen we dit goed organiseren zodat het niet als een last voelt, maar juist een kans is? 

Halen | Op pad met Parrodianen! 

Parro is fun, verkleint de afstand met ouders en maakt het organiseren van activiteiten kinderlijk eenvoudig. Tijdens deze praktische sessie gaat team Parro live met jou aan de slag. We demonstreren de toepassingen en mogelijkheden van de apps en kijken samen met jou welke stappen jij kunt nemen om meer ouderbetrokkenheid te organiseren op jouw school. De Parrodianen nemen jullie graag mee!

Brengen | Wat betekent ouderbetrokkenheid?

We laten de oplossingen even achterwege en gaan op zoek naar het doel van ouderbetrokkenheid. Wat betekent dit voor jou? Welke rol heb jij hierin als leerkracht en welke rol hebben klassenouders? We eindigen met de vraagbaak. Hierin behandelen we een aantal door jou of je collega’s ingezonden vraagstukken. Alles in het thema: actuele school-ouder communicatie en organisatie vraagstukken.

Delen | Het uitwisselen van (uitdagende) communicatie-ervaringen

Heb jij al wat ervaring met communicatie? Sluit je dan bij deze sessie aan. Tijdens deze sessie delen we ervaringen over de do’s en don’ts in school-ouder communicatie. We bespreken praktische situaties. Door de ervaringen en oplossingen met elkaar te delen, brengen we elkaar naar een hoger plan.

 

Beperkt plek

Op elke pleindag is er ruimte voor 100 man. Op de pleindagen gaan leerkrachten en wij, het ParnasSys-team, met elkaar co-creëren. Heb je een andere rol in het basisonderwijs? Dan kan je er ook bij zijn! We vinden het echter wel belangrijk dat de meerderheid leerkracht is. Daarom kan het zijn dat we je aanmelding niet omzetten tot een bevestiging. Mocht dit zo zijn, dan krijg je hier zo snel mogelijk bericht over.