Voor jou als leerkracht is het van groot belang om te weten hoe de groepsontwikkeling verloopt en wat de groepsresultaten zijn. Met de intelligente groepsoverzichten van ParnasSys wordt jou in één oogopslag duidelijk waar de knelpunten binnen de groep liggen.

 

Helder beeld van de groep

Een onmisbaar handvat voor gerichte acties. Een dashboard, dat het proces van de leerlingenzorg in beeld brengt en alle nodige informatie voor onderwijs en zorg aanreikt. Alle relevante gegevens van de groep op één overzichtelijk scherm.

Recht doen aan verschillen

De groepskaart is gebaseerd op een belangrijk principe: gegevens worden zoveel mogelijk op individueel niveau vastgelegd en zoveel mogelijk op groepsniveau getoond.

Hierdoor heb je als leerkracht snel inzicht in de gegevens van de hele groep, terwijl er ook op individueel niveau een compleet dossier beschikbaar is. Een sterke combinatie, waarmee ParnasSys het mogelijk maakt om het onderwijs- en zorgaanbod zowel op groepsniveau als op leerlingniveau vorm te geven en recht te doen aan verschillen.

Bovendien voldoet ParnasSys met deze opzet aan twee belangrijke eisen:

 • Privacy: geen namen van andere leerlingen in leerling-dossiers.
 • Inspectie: kindspecifieke evaluatie in hulpplannen.

Toetsoverzichten zijn in grafieken opvraagbaar over de hele periode waarin ze zijn afgenomen. Dat geeft een duidelijk totaalbeeld.
Zowel de methodetoetsen als de niet-methodetoetsen zijn in één systeem geïntegreerd. Je kunt dus vergelijken met de landelijke normen én insteken op de onderdelen uit de methode die je gebruikt.

De voordelen van de groepskaart

 • Groepsbreed overzicht van resultaten.
 • Groepsbreed inzicht in verleende hulp.
 • Groepsbreed inzicht in relevante verslagen.
 • Groepsbreed inzicht in intelligentie.
 • Groepsbreed inzicht in sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Werklastvermindering: meerdere plannen tegelijk maken.
 • Werklastvermindering: snel meerdere plannen na elkaar wijzigen.
 • Werklastvermindering: toetsgegevens overnemen in plannen niet meer nodig.
 • Afstemming op verschillen tussen scholen: schoolspecifieke instelling mogelijk.
 • Gegevens ontsluiten voor derden: tonen van hulpplaninhouden op ouderportaal mogelijk.

 

← terug naar ParnasSys