ParnasSys Guide

De ParnasSys Guide heeft dus als doel: het creëren van eenheid in de profilering van ParnasSys. Door de huisstijl consequent en uniform door te voeren in interne- en externe communicatie wordt de herkenbaarheid van ParnasSys versterkt.

 

Google Drive

Veel van de huisstijlelementen zijn van Google Drive op te halen. Hiervoor moet je toegang hebben tot de ParnasSys-map met je Topicus.Education e-mailadres. De elementen worden regelmatig ge-update.

Uitstraling

zakelijk informeel, open, professioneel, netjes, duidelijk, vriendelijk