Logo & beeldmerk

Het logo bestaat uit een vaste vorm, waarin het woord 'ParnasSys' en beeldmerk, een silhouette van het ParnasSys-meisje Lena, zijn samengebracht.

 

Het beeldmerk in de kleur PS-Primair (magenta) staat altijd op een witte of PS-Light achtergrond. Als alternatief kan het logo in het wit op de achtergrondkleuren PS-Primair (magenta), PS-Secundair (groen) of PS-Dark (donkergrijs) gebruikt worden. Voor de tekst is Roboto Bold gebruikt.

Voor zwart-wit communicatie kan, naast het logo in wit, gebruik worden gemaakt van het logo in PS-Black op een witte of PS-Light achtergrond.


Beeldmerk

Het ParnasSys-meisje Lena is het beeldmerk van ParnasSys en kan in communicatie ook los van het volledige logo gebruikt worden. Bijvoorbeeld als visueel detail of desktop/browser icoon. Voor het kleurgebruik in het beeldmerk gelden dezelfde richtlijnen als voor gebruik van het logo.


Modules

Het logo van de modules bestaat uit het beeldmerk met daarachter de modulenaam. Voor de tekst is Roboto Light gebruikt. Voor het kleurgebruik van de module-logo's gelden dezelfde richtlijnen als voor gebruik van het logo.

ParnasSys-Ouderportaal-Logo.png
ParnasSys-Leerlijnen-Logo.png

Richtlijnen logo's

• Logo's mogen niet geroteerd, vervormd of aangepast worden.

• De onderdelen ervan mogen niet onafhankelijk van elkaar worden geschaald, geroteerd of verschoven.

• Logo's moeten vrij op het vlak staan; er mag niets in de directe nabijheid van de logo's staan.

• Logo's moeten altijd de huisstijlkleuren gebruikt worden in de voorgeschreven combinatie.

• Logo's mogen niet over een foto geplaatst worden, mits het een header of voorblad betreft (zie hoofdstuk Foto's).


Beschikbare formaten: .png, .jpg en .eps. Voor print/drukwerk gebruik PMS logo's.